Standpunten

 • Veiligheid

  Veiligheid en handhaving.

  Helmond, een stad waar je je veilig voelt.

  Lees meer
 • Werk

  Economisch Beleid en ...

  Helmond, waar volop kansen zijn voor eigen initiatief en ondernemerschap.

  Lees meer
 • Werk

  Werk en inkomen.

  Helmond, waar iedereen meedoet.

  Lees meer
 • Wegen en vervoer

  Mobiliteit

  Bereikbaarheid: de basis van een gezonde economie.

  Lees meer
 • Onderwijs

  Jeugd & onderwijs

  Helmond, waar onze jeugd een toekomst heeft.

  Lees meer
 • Overheid

  Bestuur en organisatie

  Helmond, waar de gemeente er voor iedereen is.

  Lees meer
 • Centrumontwikkeling

  Centrumontwikkeling

  Helmond, waar het altijd leeft en bruist en altijd wat gebeurd.

  Lees meer
 • Centrumontwikkeling

  Stedelijke vernieuwing

  Helmond, een stad met Stedelijke ontwikkeling: kwaliteit en visie.

  Lees meer
 • Zorg

  Maatschappelijke ...

  Helmond, een stad met aandacht voor zorg.

  Lees meer
 • Ruimtelijke ontwikkeling en ...

  Ruimtelijke ontwikkeling.

  Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

  Lees meer
 • Sport en recreatie

  Sport & recreatie

  Helmond, waar ruimte is voor sport en recreatie.

  Lees meer
 • Samenleving

  Cultuur

  Helmond, een levendige stad.

  Lees meer
 • Natuur en leefomgeving

  Milieu

  Helmond, waar wij goed voor onze natuur zorgen en voldoende groen hebben.

  Lees meer
 • Natuur en leefomgeving

  Openbare ruimte

  Helmond, waar je afval eenvoudig kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt.

  Lees meer