Economisch Beleid en Werkgelegenheid

Helmond, waar volop kansen zijn voor eigen initiatief en ondernemerschap.

Brainport

De economie van Helmond heeft decennia lang haar kracht ontleend aan kleinschalige bedrijven. Dit heeft voor groei en stabiliteit gezorgd. Hierin moet nu een sprong gemaakt worden om aan te sluiten bij de positieve regionale en landelijke economische ontwikkelingen.

De erkenning door de Nederlandse overheid van Brainport als derde mainport van Nederland levert de komende 4 jaar € 10,5 miljard op voor de technologische industrie in onze regio. Dit en de aantrekkende economie bieden enorme kansen.

Samenwerking

VVD Helmond zet daarom sterk in op de economische ontwikkeling van de bedrijvigheid in Helmond. Dat levert banen op, ook voor 50+ en 60+ ers, en verlaagt het aantal werklozen. Het is hierbij onontbeerlijk dat wij beschikken over adequate opleidingen gericht op het door de bedrijven gevraagde vakmanschap. Een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tot een aanzuigende werking naar bedrijven om zich in Helmond te vestigen en levert stageplaatsen op.

De gemeente Helmond is gericht op nauwe samenwerking met de Helmondse ondernemers zodat hun visie prominent tot uiting komt in de plannen van de gemeente. Een nauwe samenwerking met de Peelgemeenten leidt tot een optimaal regionaal vestigingsbeleid. De gemeente geeft lokale aanbieders binnen de wettelijke kaders voorrang bij de aanbesteding van projecten.

Een sterke promotie van Helmond en de Helmondse economie vestigt de (inter)nationale aandacht permanent op onze bedrijven. Zeker voor de Helmondse topsectoren: Automotive, Foodtech, Slimme Maakindustrie.

VVD Helmond vindt dat flexibele bestemmingsplannen en vestigingscriteria de economische ontwikkeling van Helmond stimuleren. Vergunningen worden waar mogelijk afgeschaft of versimpeld.

Duurzaamheid dient in al zijn facetten terug te komen. De circulaire economie moet een prominente plaats krijgen in het Helmondse economische beleid.