Ruimtelijke ontwikkeling.

Helmond, een stad waar het prettig wonen en werken is

Eigen woning

De afgelopen twintig jaar heeft Helmond een totaalvisie ontwikkeld op stedenbouwkundig beleid. Hiermee is een aantrekkelijke woonomgeving gecreĆ«erd vanuit het besef dat het belangrijk is om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. De VVD Helmond  stimuleert duurzame en groene ontwikkelingen in de wijken.

Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit voor zowel jong als oud. Voor starters zijn voldoende kavels en CPO-projecten nodig. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De starterlening wordt gecontinueerd.

Nieuwe woonvormen

Voor ouderen, die zorg op maat nodig hebben, zijn wij voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD Helmond wil ruimte bieden aan nieuwe concepten en initiatieven, zoals kangoeroewoningen. In woonwijken is plaats voor kwetsbare groepen.

 Woningbouwcorporaties gaan terug naar hun kerntaken: het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor gezinnen met een laag inkomen. Bij signalering van achterstand van huur komen de corporaties snel in actie. Door contact op te nemen met de huurder om na te gaan of hulp geboden moet worden, worden problemen vroegtijdig aangepakt.

BZOB

De VVD Helmond anticipeert vroegtijdig op de vraag naar bedrijventerreinen. Procedures om tot snellere realisatie van bedrijventerreinen te komen worden snel afgewikkeld. Wij zijn voorstander van het proactief aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen met een koppeling naar de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Hierbij zet de VVD Helmond in op de verdere ontwikkeling van het BZOB-bedrijventerrein.We willen hierbij wel rekening houden met het draagvlak onder de bewoners van de aangrenzende wijken. Een mogelijke oplossing zou gevonden kunnen worden bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein in zuidelijke richting.