Mobiliteit

Bereikbaarheid: de basis van een gezonde economie .

Kerntaak

Één van de kerntaken van de gemeente Helmond is het zorgen voor een goede bereikbaarheid. De spilpositie die Helmond binnen de Peel en de Brainport regio inneemt vraagt om infrastructurele maatregelen. Tijdverlies, door files veroorzaakt, kost het bedrijfsleven miljoenen en gaat ten koste van onze concurrentiepositie. Een goede bereikbaarheid van de stad en van de bedrijventerreinen is essentieel voor een gezond economisch klimaat.

Smart Mobility

De VVD Helmond investeert daarom in een goede ontsluiting van bestaande en nieuw aan te leggen bedrijventerreinen. Als City of Smart Mobility maken wij onze Brainportstatus waar door in te zetten op diverse innovatieve toepassingen, waaronder nieuwe vormen van openbaar vervoer. Helmond profiteert zelf meer van wat bedacht is op het gebied van Smart Mobility. De stad wordt gebruikt als ‘living lab’ voor nieuwe toepassingen.

Parkeren

Daarnaast verlaagt de VVD Helmond de parkeerkosten voor de bezoeker van het centrum. Hierdoor ontstaat een betere concurrentiepositie van onze ondernemers ten aanzien van de buurtgemeenten. Bovendien is Helmond digitaal goed bereikbaar hetgeen te bereiken is door de aanleg van glasvezel in heel Helmond.

Ontsluiting

Als landelijke partij zetten wij ons zowel regionaal als nationaal (A67) stelselmatig in voor een betere ontsluiting van de stad en de regio.  Bij Helmond houdt de VVD Helmond en de provinciale Stuurgroep vast aan het advies om de weg om de wijk Dierdonk heen te leggen, waarbij extra maatregelen worden gevraagd voor het beperken van hinder van de nieuwe weg voor de inwoners van de wijken Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg.