Maatschappelijke dienstverlening en zorg.

Helmond, een stad met aandacht voor zorg.

Zelfredzaam

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de rijksoverheid, wat decentralisatie genoemd wordt. Door deze transities van de overheid naar de gemeenten is het zorglandschap veranderd. Daarom wil de VVD Helmond in deze nieuwe situatie in Helmond een gemeente zien, waar mensen zelfredzaam zijn en zich vrij ontplooien.

1 gezin 1 regisseur 1 plan

Dat betekent bovendien dat mensen, die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, waar mogelijk op ondersteuning kunnen rekenen. Uitgangspunt daarbij is dat men krijgt wat nodig is, niet waar men recht op heeft. Voor een deel moet de gemeente hierbij waar mogelijk samenwerking met andere gemeenten in de regio ondersteunen. Het uitgangspunt blijft daarbij: 1 gezin - 1 regisseur - 1 plan.

Slimme zorg

Helmond is een prettige omgeving om te wonen, werken en recreƫren. Deze leefbaarheid van de stad komt mede tot uiting in een tolerant klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn, waar aandacht is voor jeugd, onderwijs, ouderen en zorg.

Daardoor vinden wij dat onze gemeente moet investeren in slimme zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Mede door de inzet van domotica (via een sluitend glasvezelnet) kan deze groep duurzaam en langer in hun eigen omgeving blijven wonen. We streven bovendien naar een gemeente die dementievriendelijk is en investeert in een plan van aanpak gericht op dementie. Daarnaast is er aandacht voor valpreventie en vereenzaming.

Mantelzorg

Mantelzorg draagt in belangrijke mate bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van zorgbehoevenden. Dit mag niet ten koste gaan van de mantelzorgers zelf, zodat zij er aan onderdoor gaan en niet meer normaal in de maatschappij functioneren. Mantelzorgers moeten daarom worden betrokken bij het opstellen en evalueren van mantelzorgwaardering. Wij zijn voor het afsluiten van een mantelzorgconvenant.