Werk en inkomen.

Helmond, waar iedereen meedoet.

Werken geeft toekomst

Helmond heeft van oudsher een hoog werkloosheidspercentage. Een ongewenste situatie want werk is van groot belang. Met werk verdienen we geld voor een goed leven, werk zorgt voor sociale contacten, werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde en werk leidt tot regelmaat. De VVD Helmond wil dat iedereen die kan werken ook werkt. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving!

Voorkom sociaal isolement

De VVD Helmond wil daarom dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht een opleiding volgen of werkzaamheden uitvoeren terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde baan. Bovendien voorkom je zo sociaal isolement. Sociaal beleid moet daarom altijd gericht zijn op het vinden van werk, een stage of opleiding: weg uit de uitkering! Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijke steunt in de rug om snel weer aan de slag te gaan. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg.

Werken moet lonen

De VVD Helmond wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaft de VVD Helmond af. Dit resulteert in een sociaal geaccepteerde norm dat iedereen mag en kan werken en dat “niet werken” nooit loont. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de stapeling van gemeentelijke toeslagen. Indien blijkt dat de gevolgen van stapeling belemmerend werken, dan wordt het beleid aangepast om deze belemmeringen weg te nemen.

De VVD Helmond vindt dat oudere werkloze (50+ en 60+-ers) bij het vinden van werk extra ondersteund moeten worden, waarbij wij concessies doen aan de sollicitatieplicht. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.

Investeren in fraudebestrijding

Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd. VVD Helmond intensiveert de controle op fraude met uitkeringen.