Veiligheid en handhaving.

Helmond, een stad waar je je veilig voelt en waar criminelen hard aangepakt worden.

Kerntaak

De laatste jaren zien we een kentering dat de traditionele zichtbare criminaliteit verandert in een onzichtbare variant die om een geheel andere benadering vraagt. Dit gaat ons na aan het hart. Veiligheid is voor de VVD Helmond een topprioriteit. Het is belangrijk dat wij ons veilig voelen in onze eigen buurt en ons huis. Deze veiligheid waarborgen is een van de belangrijkste kerntaken van de overheid.

Strenge aanpak

De VVD Helmond staat een hardere en strengere aanpak voor van alle vormen van vermeende radicalisering. Het is voor de VVD Helmond onbespreekbaar dat terugkerende Jihadisten zich in onze stad vestigen. Degenen die in Helmond verblijven, respecteren de Nederlandse waarden en normen. De VVD Helmond pleit voor een slimme en harde aanpak van personen die de veiligheid en de openbare orde verstoren. Samenwerking met de overheid en andere instanties op het gebied van criminaliteitsbestrijding is noodzakelijk. Het bestrijden van cybercriminaliteit heeft de hoogste prioriteit. Er wordt intensiever ingezet op de aanpak van de toenemende drugscriminaliteit en drugsdealers.

Zero-tolerance

De burgemeester gebruikt alle bevoegdheden om de criminaliteit terug te dringen. De VVD Helmond staat een zero-tolerance beleid voor met strenger en consequenter handhaven.

De motivatie van burgers om aangifte te doen heeft de hoogste prioriteit. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt en dat de politie bereid is de aangifte op te nemen. Een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst. Hierbij omarmt de VVD Helmond initiatieven van onze inwoners in de verschillende wijken waarbij de buurtbrigadier en wijkraden een coördinerende rol op zich nemen.

 

De politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.