Cultuur

Helmond, een levendige stad.

Rijk cultureel leven

Helmond is een levendige stad met een rijk cultureel leven. Hiertoe behoren zowel theater, muziek, musea, tentoonstellingen als evenementen. Diverse musea vertellen de mooiste verhalen uit de Helmondse geschiedenis en nemen je mee naar de tijd van weleer. De Cacaofabriek heeft zich ontpopt als de regionale culturele poptempel en Helmond heeft vanaf 2018 weer het mooiste theater van Brabant.

Trots

Maar Helmond heeft meer. Helmond heeft veel (vrijwillige) organisaties die de stad verrijken met zang, dans, toneel en evenementen zoals het Kasteel van Sinterklaas, het Drakenbootfestival, de Kasteeltuinconcerten en de Caratconcerten. Stuk voor stuk evenementen om trots op te zijn.

Vestigingsklimaat

Een levendig cultureel klimaat heeft een positieve uitstraling naar de economie en de sociale cohesie. Het draagt aantoonbaar bij aan het leef- en vestigingsklimaat in onze gemeente en verhoogt de sfeer in het stadscentrum. Momenteel worden door veel organisaties activiteiten ontplooid, waarbij zij tegen gemeenschappelijke “vraagstukken” aanlopen zoals het aanvragen van vergunningen en het generen van inkomsten.

De VVD Helmond wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor de culturele sector en zich hard maakt voor behoud van onze evenementen.

Ruimte bieden

De VVD Helmond bundelt de culturele krachten van Helmond om kunst en cultuur ten volle te laten zien zodat Helmond een levendig en duurzaam cultureel klimaat heeft. Wij bieden de ruimte voor vernieuwende initiatieven, vereenvoudigen vergunningaanvragen (minder bureaucratie) en passen ons (subsidie)instrumentarium daarop aan.

Cultuur en leisure

Vervolgens wil de VVD Helmond dat de gemeente inzet op een verdere verbinding tussen sterk de onderbelichte thema’s Cultuur en Leisure. Eveneens grote bronnen van extra inkomsten en werkgelegenheid.