• Schriftelijke vragen betreft agressie tegen Politie

  07 juni − Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Helmond, Onze fractie heeft kennis genomen van het incident zondagavond in de Willem Prinzenstraat. Politieagenten zijn met een ongekende agressie bejegend. Voor het oog van heel Nederland is het gezagsondermijnende gedrag ten aanzien van de politie middels beeldmateriaal te zien. Ondanks al het beleid en middelen om dit hardnekkige probleem het hoofd te bieden, steekt het hier toch weer de kop op. Graag zouden wij hier een aantal vragen willen stellen omdat wij meer duidelijkheid willen hebben over een eventueel causaal verband tussen het gedrag van deze specifieke jongeren enerzijds, het tijdstip waarop dit gebeurt en de hardnekkige drugsproblematiek anderzijds. Lees verder

 • Voorjaarsnota

  04 juni − Op donderdag 1 juni 2017 vond de behandeling plaats van de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2018. Die begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven. Hieronder treft u de bijdrage aan van de Helmondse VVD. Lees verder

 • Motie Geitenhouderijen

  10 mei − De VVD heeft kennis genomen van de plannen rondom de geitenhouderijen aan Muizenhol 1 en Grotelseheide 4 te Gemert-Bakel. Wij zien de zorgen van de omwonenden en nemen deze heel serieus. Lees verder

 • Mw. Ellen Niessen beëdigd als raadslid

  10 mei − Mw. Ellen Niessen is op dinsdag 9 mei beëdigd als raadslid door burgemeester Blanksma. Ellen welkom terug! Lees verder

 • Mygell Isselt zal op korte termijn terugtreden als raadslid van de Helmondse gemeenteraad.

  03 april − Mygell Isselt, raadslid voor de VVD in Helmond, zal op korte termijn terugtreden als raadslid van de Helmondse gemeenteraad. Zijn ondernemingen vragen tijdelijk veel aandacht en tijd. "Nieuwe projecten vragen momenteel zoveel tijd dat ik niet in staat ben het raadswerk met die inzet en kwaliteit, die onze inwoners van mij mogen verwachten, uit te voeren". Lees verder

 • Vak-college Helmond op bezoek in de raadszaal

  30 maart − Afgelopen week kregen wij leerlingen van het vak-college Helmond op bezoek in de raadzaal. Zij kregen van de griffier een presentatie over het werk van de gemeenteraad. Wat doet het college van burgemeester en wethouders en wie is er nu echt de baas in Helmond? Een heel leuk en leerzaam project. Lees verder

 • Met Mark Rutte te gast bij Nieuwsuur

  23 maart − In de aanloop naar de verkiezingen had Nieuwsuur elke avond een van de lijsttrekkers te gast. De laatste vrijdagavond voor de verkiezingen zat Mark Rutte aan tafel bij Twan Huys. Op vrijdag 10 maart reisde ik af naar Den Haag om me vervolgens te melden bij Nieuwspoort waar de uitzending live werd uitgezonden. Leuk om daar met andere VVD-ers Mark te supporten. Na de uitzending was er nog de gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Lees verder

 • Politiek praatcafé @ wijkhuis de Brem met Thiery Aartsen

  09 februari − Over een maand is het weer zover! De tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan. Uiteraard hopen we dat u gebruik maakt van uw stemrecht. Op welke partij is uiteraard aan u. Lees verder

 • Bezoekverslag Den Haag

  06 februari − Als kersverse VVD-er was ik uitgenodigd in Den Haag om input te leveren voor het zorgdebat van woensdag 15 februari a.s. Op woensdag 1 februari reisde ik samen met collega en fractievoorzitter van de Helmondse VVD, Cor van de Burgt af naar Den Haag. Lees verder

 • Bijdrage Centrumperspectief 10 januari 2017

  14 januari − Voorzitter! Gelukkig ziet de VVD fractie in het Centrumperspectief, dat niet alles gedetailleerd vastgelegd is. De wereld om ons heen verandert namelijk snel. Het is daarom belangrijk dat we in de toekomst nog volop mogelijkheden hebben om wijzigingen in deze visie aan te brengen. Lees verder

 • Raadslid Sandra Stijkel maakt overstap naar VVD

  13 december − Dinsdag 13 december heeft Sandra Stijkel bekend gemaakt dat zij de raadsfractie van Senioren 2013 verlaat en een overstap maakt naar de VVD-fractie. Vanuit de VVD-fractie blijft zij zich inzetten voor de oudere inwoners van de stad. Lees verder

 • Helmondse Begroting 2017

  04 november − Op donderdag 3 november was er de jaarlijkse begrotingsbehandeling van de gemeente Helmond. In onze bijdrage die u hierbij ook kunt lezen, ziet u dat de VVD fractie zich inzet voor een aantal speerpunten. Dat zijn: het creëren van meer werkgelegenheid in Helmond; het vergroten van de bereikbaarheid van Helmond; investeren in Helmond als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Lees verder

 • Bakkie doen? - Kom meepraten over NL op 13 november op de Helmondse markt

  04 november − Op zondag 13 november is de VVD koffietruck in Helmond. De VVD heeft een eigen koffietruck die espresso's en cappuccino's serveert onder de naam Bakkie Doen? Een 'Bakkie Doen' is ook om te vragen hoe het echt met je gaat. En dat is belangrijk, de VVD wil weten wat Nederland bezig houdt. Daarom gaat de VVD dit jaar heel Nederland door met de nieuwe koffietruck. Lees verder

 • Bereikbaarheidsakkoord

  06 juli − De VVD heeft in de afgelopen raadsvergadering aangegeven voorstander te zijn én te blijven van een robuuste verkeersoplossing voor Helmond, bestaande uit een omleiding bij Dierdonk en de verdubbeling van de N279. Lees verder

 • Schriftelijke vragen aan college B&W inzake: Vestiging asielzoekerscentrum op Landgoed Gulbergen

  02 juli − Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Helmond, Onze fractie heeft kennis genomen van de berichten in de media dat de gemeente Nuenen het voornemen heeft om een asielzoekerscentrum te vestigen op Landgoed Gulbergen. Middenin een recreatief gebied en vlakbij onze Helmondse gemeentegrens. Dit besluit gaat ook onze inwoners aan met name die van Brandevoort. Dit vraagt om snel duidelijkheid te geven over de plannen en de rol van de verschillende partijen. Lees verder

 • Lokale VVD-afdelingen verder onder één naam: VVD Peelland

  21 mei − De lokale VVD-afdelingen in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD Peelland. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel ‘het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft’. Lees verder

 • Stadsgesprekken over vluchtelingen maar deels geslaagd

  10 april − Donderdagavond, 7 april, werd er op vijf verschillende locaties in de stad gesproken over vluchtelingen. Onze inwoners konden in gesprek met elkaar over de vraag; Hoe de opvang van vluchtelingen geregeld zou moeten worden. Dit werd gedaan vanuit een aantal thema's. De VVD fractie was op alle locaties vertegenwoordigd door raadsleden en burger commissieleden. De organisatie door de gemeente was prima geregeld en complimenten aan de ambtenaren en vrijwilligers is dan ook op zijn plaats. De sfeer was bij alle bijeenkomsten goed. Lees verder

 • Inzameling oud papier en karton

  27 maart − Onlangs heeft het college, bij monde van wethouder Smeulders de raad gevraagd om mee te denken over de wijze waarop de afvalinzameling verbeterd zou kunnen worden. Op basis van de input van de raad zal het college besluiten nemen. Lees verder

 • Denk mee over 'Jouw Centrum van Helmond'!

  05 februari − Heb jij ideeën over hoe we ons centrum kunnen verbeteren? Hoe het anders kan? Kom dan op donderdagavond 18 februari naar de speciale avond over het centrum van Helmond en praat mee! Lees verder

 • Vluchtelingenvraagstuk

  17 januari − Voorzitter, de fractie van de VVD heeft kennis genomen van de raadinformatiebrief 12-01-2016 over actuele ontwikkelingen rondom het vluchtelingenvraagstuk. Er staan een 3 –tal vragen van het college aan de Helmondse gemeenteraad waar ik namens de VVD fractie graag op wil reageren. Lees verder