• Speeddate Liberale vrouwennetwerk regio Zuid

  29 oktober − Op zaterdag 28 oktober trok een groot deel van de zuidelijke VVD-ers naar Weert voor de ALV, waar bij het middagprogramma verschillende workshops op het programma stonden. Vanuit het Liberale vrouwennetwerk hebben wij een erg leuke workshop georganiseerd die bestond uit een speeddate sessie met prominente VVD-ers. Lees verder

 • “Een inkijkje in de lokale politiek”

  10 september − Enkele weken geleden werd ik gevraagd om gastlessen te gaan verzorgen op het Helicon in Helmond. De docent was bezig met actief burgerschap en de politiek-juridische dimensie en het leek haar leuk als er een raadslid naar school zou komen om dit onderwerp te bespreken. Ik reageerde daar enthousiast op. De jeugd te betrekken bij de lokale politiek en hen een inkijkje te geven in het functioneren van de gemeenteraad. Lees verder

 • Wees zuinig op zorgpersoneel!

  23 augustus − De vakantie is weer voorbij, ik hoop dat u allen genoten heeft van een fijne zomerperiode. De koffers zijn uitgepakt, de vakantiewas gewassen en de kinderen maken zich weer op voor hun eerste schooldag. Deze zomerperiode zijn er regelmatig artikelen verschenen in de kranten over het ernstig personeelstekort wat er is ontstaan in de zorg, het beroep is niet meer aantrekkelijk en veel jonge mensen kiezen er niet meer voor om in de zorg te gaan werken. Lees verder

 • Cor van der Burgt lijsttrekker VVD Helmond

  12 juli − Tijdens de ledenvergadering van de VVD Helmond op 12 juli is Cor van der Burgt gekozen als lijsttrekker van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Daarmee volgen de leden het advies van de kandidaatstellingscommissie. Lees verder

 • VVD innovatiedag

  24 juni − Op zaterdag 24 juni werd op de High Tech campus in Eindhoven de VVD innovatie dag gehouden. Nederland loopt voorop op het gebied van innovatie. En dat is maar goed ook. Innovatie biedt geweldige kansen voor de toekomst. Lees verder

 • Werkbezoek aan Brussel

  22 juni − Op woensdag 21 juni was het vroeg opstaan want we gingen met een bus vol met politiek actieve dames voor een werkbezoek naar het Europees Parlement in Brussel. Job van den Berg ontving ons en gaf ons uitleg over hoe de Europese commissies, de Europese raad en het Europees parlement functioneert Lees verder

 • Meeting netwerk onderwijs

  20 juni − Op dinsdag 20 juni reisde ik af naar Kijkduin om de meeting van het thematisch netwerk onderwijs bij te wonen. Bij club Habana Beach kwam het netwerk samen om met staatssecretaris Sander Dekker en tweede Kamerleden en tevens woordvoerders onderwijs met elkaar terug te blikken op de afgelopen regeerperiode. Lees verder

 • Schriftelijke vragen betreft agressie tegen Politie

  07 juni − Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Helmond, Onze fractie heeft kennis genomen van het incident zondagavond in de Willem Prinzenstraat. Politieagenten zijn met een ongekende agressie bejegend. Voor het oog van heel Nederland is het gezagsondermijnende gedrag ten aanzien van de politie middels beeldmateriaal te zien. Ondanks al het beleid en middelen om dit hardnekkige probleem het hoofd te bieden, steekt het hier toch weer de kop op. Graag zouden wij hier een aantal vragen willen stellen omdat wij meer duidelijkheid willen hebben over een eventueel causaal verband tussen het gedrag van deze specifieke jongeren enerzijds, het tijdstip waarop dit gebeurt en de hardnekkige drugsproblematiek anderzijds. Lees verder

 • Voorjaarsnota

  04 juni − Op donderdag 1 juni 2017 vond de behandeling plaats van de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2018. Die begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven. Hieronder treft u de bijdrage aan van de Helmondse VVD. Lees verder

 • VVD Voorjaarscongres

  21 mei − Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei werd het voorjaarscongres van de VVD met als thema "Aan de slag voor Nederland" gehouden in congrescentrum Papendal in Arnhem. Met een inspirerend programma. Op vrijdagmiddag werden er verschillende deelsessies gegeven als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Lees verder

 • Motie Geitenhouderijen

  10 mei − De VVD heeft kennis genomen van de plannen rondom de geitenhouderijen aan Muizenhol 1 en Grotelseheide 4 te Gemert-Bakel. Wij zien de zorgen van de omwonenden en nemen deze heel serieus. Lees verder

 • Mw. Ellen Niessen beëdigd als raadslid

  10 mei − Mw. Ellen Niessen is op dinsdag 9 mei beëdigd als raadslid door burgemeester Blanksma. Ellen welkom terug! Lees verder

 • Mygell Isselt zal op korte termijn terugtreden als raadslid van de Helmondse gemeenteraad.

  03 april − Mygell Isselt, raadslid voor de VVD in Helmond, zal op korte termijn terugtreden als raadslid van de Helmondse gemeenteraad. Zijn ondernemingen vragen tijdelijk veel aandacht en tijd. "Nieuwe projecten vragen momenteel zoveel tijd dat ik niet in staat ben het raadswerk met die inzet en kwaliteit, die onze inwoners van mij mogen verwachten, uit te voeren". Lees verder

 • Vak-college Helmond op bezoek in de raadszaal

  30 maart − Afgelopen week kregen wij leerlingen van het vak-college Helmond op bezoek in de raadzaal. Zij kregen van de griffier een presentatie over het werk van de gemeenteraad. Wat doet het college van burgemeester en wethouders en wie is er nu echt de baas in Helmond? Een heel leuk en leerzaam project. Lees verder

 • Met Mark Rutte te gast bij Nieuwsuur

  23 maart − In de aanloop naar de verkiezingen had Nieuwsuur elke avond een van de lijsttrekkers te gast. De laatste vrijdagavond voor de verkiezingen zat Mark Rutte aan tafel bij Twan Huys. Op vrijdag 10 maart reisde ik af naar Den Haag om me vervolgens te melden bij Nieuwspoort waar de uitzending live werd uitgezonden. Leuk om daar met andere VVD-ers Mark te supporten. Na de uitzending was er nog de gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Lees verder

 • Politiek praatcafé @ wijkhuis de Brem met Thiery Aartsen

  09 februari − Over een maand is het weer zover! De tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan. Uiteraard hopen we dat u gebruik maakt van uw stemrecht. Op welke partij is uiteraard aan u. Lees verder

 • Bezoekverslag Den Haag

  06 februari − Als kersverse VVD-er was ik uitgenodigd in Den Haag om input te leveren voor het zorgdebat van woensdag 15 februari a.s. Op woensdag 1 februari reisde ik samen met collega en fractievoorzitter van de Helmondse VVD, Cor van de Burgt af naar Den Haag. Lees verder

 • Bijdrage Centrumperspectief 10 januari 2017

  14 januari − Voorzitter! Gelukkig ziet de VVD fractie in het Centrumperspectief, dat niet alles gedetailleerd vastgelegd is. De wereld om ons heen verandert namelijk snel. Het is daarom belangrijk dat we in de toekomst nog volop mogelijkheden hebben om wijzigingen in deze visie aan te brengen. Lees verder

 • Raadslid Sandra Stijkel maakt overstap naar VVD

  13 december − Dinsdag 13 december heeft Sandra Stijkel bekend gemaakt dat zij de raadsfractie van Senioren 2013 verlaat en een overstap maakt naar de VVD-fractie. Vanuit de VVD-fractie blijft zij zich inzetten voor de oudere inwoners van de stad. Lees verder

 • Helmondse Begroting 2017

  04 november − Op donderdag 3 november was er de jaarlijkse begrotingsbehandeling van de gemeente Helmond. In onze bijdrage die u hierbij ook kunt lezen, ziet u dat de VVD fractie zich inzet voor een aantal speerpunten. Dat zijn: het creëren van meer werkgelegenheid in Helmond; het vergroten van de bereikbaarheid van Helmond; investeren in Helmond als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Lees verder