Jeugd & onderwijs

Helmond, waar onze jeugd een toekomst heeft.

21e eeuwse vaardigheden

Onderwijs hield zich in het verleden vooral bezig met kennisoverdracht en vond plaats binnen de muren van de eigen schoolse omgeving. Op de toekomst gericht onderwijs is samenhangend.Het geeft leerlingen een stevige gemeenschappelijke kennisbasis mee en besteedt bovendien aandacht aan de ‘21e eeuwse vaardigheden’. Deze zijn nodig om actief deel te nemen aan de maatschappij van morgen. De jeugd die op deze wijze opgeleid wordt, is in staat om flexibel in te spelen op de veranderende marktomstandigheden.

Integratie

Toekomst gerichtonderwijs staat met beide benen in de Helmondse samenleving. Dit maakt van jongeren verantwoorde burgers en is bepalend voor de welvaart en het welzijn van onze stad. Daarom zet de VVD Helmond nog meer in op integratie van sport- en cultuurfaciliteiten in onderwijs- en welzijnsvoorzieningen. Door deze samenwerking zijn duurzame investeringen verantwoord. De kinderen van nu zijn immers de talenten en klanten van morgen.

Helmond stagestad

Bovendien steunen wij de initiatieven waarbij overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken en zich inzetten om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Deze samenwerking is structureel ingebed en de verschillende branches of sectoren trekken in gezamenlijkheid oprichting het onderwijsveld. Helmond Stagestad vervult hierin continu een voortrekkersrol.

Voorkomen beter dan genezen

Compacte zorgteams op scholen signaleren vroegtijdig problemen en risico’s en komen direct in actie.De VVD Helmond vindt dat de gemeente moet zorgen voor een gesloten kring van veiligheid zodat er geen kinderen tussen wal en schip vallen. Deze zorg richt zich ook op kwetsbare jongeren die bij de overgang van 18- naar 18+ opeens uit het zicht verdwijnen en verloren raken. Zo gaan we hoge maatschappelijke kosten inde toekomst tegen, voorkomen is immers beter dan genezen.