Stedelijke vernieuwing

Helmond, een stad met Stedelijke ontwikkeling: kwaliteit en visie.

Doorontwikkelen

Helmond heeft zich als groeigemeente de afgelopen vijfentwintig jaar ontwikkeld als een stad om trots op te zijn. De stad is verrijkt met onderscheidende woonmilieus zoals de wijken Dierdonk, Brandevoort, Suytkade en de Groene Loper. Projecten als Boscontondo, de Cacaofabriek, het Kunstkwartier en de Bibliotheek zetten Helmond stedenbouwkundig op de kaart met opzienbarende architectuur.

De VVD Helmond wil dat de kwaliteitsgedachte met betrekking tot de bebouwing en de openbare ruimte wordt voortgezet. Door de crisis zijn de laatste jaren een aantal projecten vertraagd of naar achteren geschoven en is de voortvarendheid van ontwikkeling gestagneerd.

Maar gelukkig is de tijd weer aangebroken om de doorontwikkeling van ons centrum op te pakken en te komen tot een volledig voorzieningenpakket. Meer woongelegenheid in het centrum draagt bij aan het verlevendigen van ons stadshart en Oranjekade speelt daarin een belangrijke rol. Zoals ook de renovatie van De Waard hieraan bijdraagt.

Slimste wijk

Daarbij willen wij dat Helmond de slimste wijk van Nederland bouwt, Brainport Smart District. Deze wijk wordt ‘slim’ op zowel het gebied van woningbouw en duurzaamheid, als op het vlak van mobiliteit, gezondheid, veiligheid en sociale samenhang. Bovendien hebben we volop oog voor de generaties van de toekomst, duurzaamheid van gebouwen, de zelfredzaamheid en gezondheid van onze inwoners én het belang van de circulaire economie.