Sport & recreatie

Helmond, waar ruimte is voor sport en recreatie.

Gezondheid

Sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Voorzieningen zoals een zwembad, multifunctionele sportparken, sport en spel in de openbare ruimte en recreatie op Berkendonk zorgen ervoor dat mensen met plezier in Helmond wonen, werken en recreƫren.

Duurzame samenwerking

De gemeentelijke verantwoordelijkheid richt zich in hoofdzaak op breedtesport, sport voor jeugd en mensen met een beperking. Doordat sportverenigingen hun accommodaties beschikbaar stellen aan scholen en buitenschoolse opvang zijn de genoemde doelgroepen in staat om kennis te maken met een breed scala aan sporten.

Helmond stond bekend vanwege de grote hoeveelheid verenigingen en clubs. De VVD Helmond is van mening dat we nu naar een meer duurzame samenwerking hiervan moeten zodat zij financieel gezond functioneren.

Meer bewegen

Het is een trend dat we minder bewegen en overgewicht steeds vaker voor komt. Er is een rol voor de ouders, de school en de gemeente weggelegd om de inwoners van Helmond meer te laten bewegen zodat zij een gezondere leefstijl aanleren. Goede fietspaden, speelplaatsen en parken in het groen stimuleren om meer te bewegen en zijn bovendien positief voor mensen die in Helmond willen recreƫren.

Topsporters dienen als rolmodel voor de jeugd en topclubs binden mensen aan de identiteit van Helmond. Recreatie in de natuur mag. Recreatieve ondernemers kunnen daar uitbreiden, tenzij schade aan de natuur wordt toegebracht.

Helmond waar ruimte is voor sport en recreatie, is bij de VVD Helmond in goede handen.