Centrumontwikkeling

Helmond, waar het altijd leeft en bruist en altijd wat gebeurd.

Volwaardige centrumstad

Er is in de afgelopen regeerperiode al een begin gemaakt met de centrumontwikkeling van Helmond. We zijn er nog (lang)niet maar het proces loopt. De VVD Helmond streeft naar een verdere optimalisatie van de groei naar een volwaardige centrumstad in de Peel.

Centrumontwikkeling is en blijft vanzelfsprekend voor de VVD Helmond. Wij vinden dat dit een continu proces is. Om de leefbaarheid van het centrum en het voorzieningenniveau op peil te krijgen en houden, heeft de VVD Helmond een wensen, die de komende periode gerealiseerd worden. De strategische visie op de Kanaalzone is richtinggevend voor de toekomstige ontwikkelingen van het Centrum.

Voor een dynamisch, toegankelijk en bereikbaar centrum zijn kwalitatieve goede en voldoende en betaalbare parkeergelegenheden onontbeerlijk. Daarom is het van belang dat de parkeerlasten verminderd worden. Bovendien is het essentieel dat het aanbod van activiteiten en evenementen in het centrum zodanig is, dat Helmond voor alle leeftijdscategorie├źn en ook voor dagjesmensen en toeristen een aantrekkelijke stad is.

Citymarketing en Centrummanagement zijn van cruciaal belang om de uitstraling van Helmond uit te bouwen tot een volwaardige centrumstad. Een van de kerntaken van de centrummanager is het zorg dragen voor een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod zodat ook mensen van buitenaf uitgenodigd worden om naar Helmond te komen. Dit geldt voor bezoekers, bestaande en toekomstige bewoners en niet in het minst ook voor bedrijven.

De centrummanager werkt nauw samen met onze ambtenaren en vastgoedeigenaren om tot een beleid te komen waarin leegstand tot een minimum beperkt wordt. Stimulering van ver- en nieuwbouwplannen en het verminderen van (belemmerende ) regels voor het vestigen van detailhandel en horeca bevordert dit proces. Het ingezette beleid met betrekking tot het centrumplan wordt op voortvarende wijze uitgevoerd, waarbij we de veranderende omgeving in de gaten houden. Hierdoor wordt Helmond die Centrumgemeente die de VVD Helmond voor ogen heeft.