• Met Mark Rutte te gast bij Nieuwsuur

  23 maart − In de aanloop naar de verkiezingen had Nieuwsuur elke avond een van de lijsttrekkers te gast. De laatste vrijdagavond voor de verkiezingen zat Mark Rutte aan tafel bij Twan Huys. Op vrijdag 10 maart reisde ik af naar Den Haag om me vervolgens te melden bij Nieuwspoort waar de uitzending live werd uitgezonden. Leuk om daar met andere VVD-ers Mark te supporten. Na de uitzending was er nog de gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Lees verder

 • Politiek praatcafé @ wijkhuis de Brem met Thiery Aartsen

  09 februari − Over een maand is het weer zover! De tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan. Uiteraard hopen we dat u gebruik maakt van uw stemrecht. Op welke partij is uiteraard aan u. Lees verder

 • Bezoekverslag Den Haag

  06 februari − Als kersverse VVD-er was ik uitgenodigd in Den Haag om input te leveren voor het zorgdebat van woensdag 15 februari a.s. Op woensdag 1 februari reisde ik samen met collega en fractievoorzitter van de Helmondse VVD, Cor van de Burgt af naar Den Haag. Lees verder

 • Bijdrage Centrumperspectief 10 januari 2017

  14 januari − Voorzitter! Gelukkig ziet de VVD fractie in het Centrumperspectief, dat niet alles gedetailleerd vastgelegd is. De wereld om ons heen verandert namelijk snel. Het is daarom belangrijk dat we in de toekomst nog volop mogelijkheden hebben om wijzigingen in deze visie aan te brengen. Lees verder

 • Raadslid Sandra Stijkel maakt overstap naar VVD

  13 december − Dinsdag 13 december heeft Sandra Stijkel bekend gemaakt dat zij de raadsfractie van Senioren 2013 verlaat en een overstap maakt naar de VVD-fractie. Vanuit de VVD-fractie blijft zij zich inzetten voor de oudere inwoners van de stad. Lees verder

 • Helmondse Begroting 2017

  04 november − Op donderdag 3 november was er de jaarlijkse begrotingsbehandeling van de gemeente Helmond. In onze bijdrage die u hierbij ook kunt lezen, ziet u dat de VVD fractie zich inzet voor een aantal speerpunten. Dat zijn: het creëren van meer werkgelegenheid in Helmond; het vergroten van de bereikbaarheid van Helmond; investeren in Helmond als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Lees verder

 • Bakkie doen? - Kom meepraten over NL op 13 november op de Helmondse markt

  04 november − Op zondag 13 november is de VVD koffietruck in Helmond. De VVD heeft een eigen koffietruck die espresso's en cappuccino's serveert onder de naam Bakkie Doen? Een 'Bakkie Doen' is ook om te vragen hoe het echt met je gaat. En dat is belangrijk, de VVD wil weten wat Nederland bezig houdt. Daarom gaat de VVD dit jaar heel Nederland door met de nieuwe koffietruck. Lees verder

 • Bereikbaarheidsakkoord

  06 juli − De VVD heeft in de afgelopen raadsvergadering aangegeven voorstander te zijn én te blijven van een robuuste verkeersoplossing voor Helmond, bestaande uit een omleiding bij Dierdonk en de verdubbeling van de N279. Lees verder

 • Schriftelijke vragen aan college B&W inzake: Vestiging asielzoekerscentrum op Landgoed Gulbergen

  02 juli − Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Helmond, Onze fractie heeft kennis genomen van de berichten in de media dat de gemeente Nuenen het voornemen heeft om een asielzoekerscentrum te vestigen op Landgoed Gulbergen. Middenin een recreatief gebied en vlakbij onze Helmondse gemeentegrens. Dit besluit gaat ook onze inwoners aan met name die van Brandevoort. Dit vraagt om snel duidelijkheid te geven over de plannen en de rol van de verschillende partijen. Lees verder

 • Lokale VVD-afdelingen verder onder één naam: VVD Peelland

  21 mei − De lokale VVD-afdelingen in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD Peelland. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel ‘het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft’. Lees verder

 • Stadsgesprekken over vluchtelingen maar deels geslaagd

  10 april − Donderdagavond, 7 april, werd er op vijf verschillende locaties in de stad gesproken over vluchtelingen. Onze inwoners konden in gesprek met elkaar over de vraag; Hoe de opvang van vluchtelingen geregeld zou moeten worden. Dit werd gedaan vanuit een aantal thema's. De VVD fractie was op alle locaties vertegenwoordigd door raadsleden en burger commissieleden. De organisatie door de gemeente was prima geregeld en complimenten aan de ambtenaren en vrijwilligers is dan ook op zijn plaats. De sfeer was bij alle bijeenkomsten goed. Lees verder

 • Inzameling oud papier en karton

  27 maart − Onlangs heeft het college, bij monde van wethouder Smeulders de raad gevraagd om mee te denken over de wijze waarop de afvalinzameling verbeterd zou kunnen worden. Op basis van de input van de raad zal het college besluiten nemen. Lees verder

 • Denk mee over 'Jouw Centrum van Helmond'!

  05 februari − Heb jij ideeën over hoe we ons centrum kunnen verbeteren? Hoe het anders kan? Kom dan op donderdagavond 18 februari naar de speciale avond over het centrum van Helmond en praat mee! Lees verder

 • Vluchtelingenvraagstuk

  17 januari − Voorzitter, de fractie van de VVD heeft kennis genomen van de raadinformatiebrief 12-01-2016 over actuele ontwikkelingen rondom het vluchtelingenvraagstuk. Er staan een 3 –tal vragen van het college aan de Helmondse gemeenteraad waar ik namens de VVD fractie graag op wil reageren. Lees verder

 • Procesaanpak centrumperspectief

  30 december − Onlangs heeft de commissie Omgeving een presentatie gekregen waarin het college plannen presenteerde om te komen tot een aangepast, reëel en duurzaam perspectief op het centrum. In samenhang met een bijbehorend uitvoeringsprogramma moet dit perspectief passen bij de huidige veranderde omstandigheden en tegelijkertijd flexibel genoeg zijn om binnen een dynamische maatschappij duurzaam te zijn. Kortom een centrum waar meer beleving, kwaliteit en verscheidenheid komt. Waarin de eigenheid van Helmond beter tot uiting komt. Lees verder

 • VVD Helmond wenst u Prettige Feestdagen en een Gezond en Liberaal 2016!

  15 december − VVD Helmond wenst u Prettige Feestdagen en een Gezond en Liberaal 2016 Lees verder

 • Begroting 2016

  09 november − Voorzitter! De VVD hecht aan een degelijk financieel beleid. Het is voor onze fractie dan ook belangrijk dat de meer jaren begroting sluitend is. De opzet van de begroting 2016 is gewijzigd dit jaar. Wij constateren dat er tekstuele dubbelingen zitten in de begroting en dit verdient nadere aandacht voor toekomstige begrotingen. De digitale versie daarentegen is een hele verbeterslag. Lees verder

 • Werkgroep ledenwerving van de VVD Helmond

  28 oktober − VVD Helmond wil meer voor haar leden betekenen. De VVD Helmond vindt het bovendien belangrijk om nieuwe leden te werven. Werven, binden, betrekken en blijven boeien van onze leden is van groot belang om de vertegenwoordigende rol van VVD Helmond te versterken. Lees verder

 • Vragen aan college naar aanleiding van de mogelijke COA locatie.

  21 oktober − De VVD fractie heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van de informatievoorziening en het betrekken van burgers rondom een mogelijke COA locatie in de stad. Onderstaand treft u de bijdrage welke vandaag aan het college en de raad is verzonden en de daarop volgende reacties. Uiteraard houden we u op de hoogte van de genoemde ontwikkelingen. Lees verder

 • Vluchtelingenopvang

  07 oktober − Onlangs heeft het college de raadpartijen gevraagd hun mening te geven en de dialoog met elkaar aan te gaan inzake het onderwerp "vluchtelingen". Onderstaand treft u de bijdrage aan van de VVD. Lees verder