• Bereikbaarheidsakkoord

  06 juli − De VVD heeft in de afgelopen raadsvergadering aangegeven voorstander te zijn én te blijven van een robuuste verkeersoplossing voor Helmond, bestaande uit een omleiding bij Dierdonk en de verdubbeling van de N279. Lees verder

 • Schriftelijke vragen aan college B&W inzake: Vestiging asielzoekerscentrum op Landgoed Gulbergen

  02 juli − Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Helmond, Onze fractie heeft kennis genomen van de berichten in de media dat de gemeente Nuenen het voornemen heeft om een asielzoekerscentrum te vestigen op Landgoed Gulbergen. Middenin een recreatief gebied en vlakbij onze Helmondse gemeentegrens. Dit besluit gaat ook onze inwoners aan met name die van Brandevoort. Dit vraagt om snel duidelijkheid te geven over de plannen en de rol van de verschillende partijen. Lees verder

 • Lokale VVD-afdelingen verder onder één naam: VVD Peelland

  21 mei − De lokale VVD-afdelingen in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD Peelland. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel ‘het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft’. Lees verder

 • Stadsgesprekken over vluchtelingen maar deels geslaagd

  10 april − Donderdagavond, 7 april, werd er op vijf verschillende locaties in de stad gesproken over vluchtelingen. Onze inwoners konden in gesprek met elkaar over de vraag; Hoe de opvang van vluchtelingen geregeld zou moeten worden. Dit werd gedaan vanuit een aantal thema's. De VVD fractie was op alle locaties vertegenwoordigd door raadsleden en burger commissieleden. De organisatie door de gemeente was prima geregeld en complimenten aan de ambtenaren en vrijwilligers is dan ook op zijn plaats. De sfeer was bij alle bijeenkomsten goed. Lees verder

 • Inzameling oud papier en karton

  27 maart − Onlangs heeft het college, bij monde van wethouder Smeulders de raad gevraagd om mee te denken over de wijze waarop de afvalinzameling verbeterd zou kunnen worden. Op basis van de input van de raad zal het college besluiten nemen. Lees verder

 • Denk mee over 'Jouw Centrum van Helmond'!

  05 februari − Heb jij ideeën over hoe we ons centrum kunnen verbeteren? Hoe het anders kan? Kom dan op donderdagavond 18 februari naar de speciale avond over het centrum van Helmond en praat mee! Lees verder

 • Vluchtelingenvraagstuk

  17 januari − Voorzitter, de fractie van de VVD heeft kennis genomen van de raadinformatiebrief 12-01-2016 over actuele ontwikkelingen rondom het vluchtelingenvraagstuk. Er staan een 3 –tal vragen van het college aan de Helmondse gemeenteraad waar ik namens de VVD fractie graag op wil reageren. Lees verder

 • Procesaanpak centrumperspectief

  30 december − Onlangs heeft de commissie Omgeving een presentatie gekregen waarin het college plannen presenteerde om te komen tot een aangepast, reëel en duurzaam perspectief op het centrum. In samenhang met een bijbehorend uitvoeringsprogramma moet dit perspectief passen bij de huidige veranderde omstandigheden en tegelijkertijd flexibel genoeg zijn om binnen een dynamische maatschappij duurzaam te zijn. Kortom een centrum waar meer beleving, kwaliteit en verscheidenheid komt. Waarin de eigenheid van Helmond beter tot uiting komt. Lees verder

 • VVD Helmond wenst u Prettige Feestdagen en een Gezond en Liberaal 2016!

  15 december − VVD Helmond wenst u Prettige Feestdagen en een Gezond en Liberaal 2016 Lees verder

 • Begroting 2016

  09 november − Voorzitter! De VVD hecht aan een degelijk financieel beleid. Het is voor onze fractie dan ook belangrijk dat de meer jaren begroting sluitend is. De opzet van de begroting 2016 is gewijzigd dit jaar. Wij constateren dat er tekstuele dubbelingen zitten in de begroting en dit verdient nadere aandacht voor toekomstige begrotingen. De digitale versie daarentegen is een hele verbeterslag. Lees verder

 • Werkgroep ledenwerving van de VVD Helmond

  28 oktober − VVD Helmond wil meer voor haar leden betekenen. De VVD Helmond vindt het bovendien belangrijk om nieuwe leden te werven. Werven, binden, betrekken en blijven boeien van onze leden is van groot belang om de vertegenwoordigende rol van VVD Helmond te versterken. Lees verder

 • Vragen aan college naar aanleiding van de mogelijke COA locatie.

  21 oktober − De VVD fractie heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van de informatievoorziening en het betrekken van burgers rondom een mogelijke COA locatie in de stad. Onderstaand treft u de bijdrage welke vandaag aan het college en de raad is verzonden en de daarop volgende reacties. Uiteraard houden we u op de hoogte van de genoemde ontwikkelingen. Lees verder

 • Vluchtelingenopvang

  07 oktober − Onlangs heeft het college de raadpartijen gevraagd hun mening te geven en de dialoog met elkaar aan te gaan inzake het onderwerp "vluchtelingen". Onderstaand treft u de bijdrage aan van de VVD. Lees verder

 • Helmond, kwetsbare stad tussen servet en tafellaken

  28 september − Dat was de titel van een 2 pagina’s beslaand artikel in het Eindhoven Dagblad van zaterdag 19 september. Dit artikel ging over een monitor die was gehouden inzake duurzaamheid van alle gemeenten in Nederland op gebied van het sociale domein, economie en ecologie. Helmond stond daarbij op de 358e plaats en vormde met de andere Peelgemeenten Deurne en Asten de achterhoede. Op ecologisch gebied scoort Helmond helemaal niet zo slecht maar op gebied van economie en het sociale domein valt er nog heel wat te verbeteren. Lees verder

 • Aanvang nieuw politiek jaar

  03 september − De vakanties zijn weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en zo is ook de Helmondse politiek weer gestart aan het nieuwe seizoen. Dit nieuwe seizoen begon op maandag 31 augustus met het afscheid van onze zeer gewaardeerde wethouder, Yvonne van Mierlo. Lees verder

 • Jos van Bree nieuwe wethouder Helmond

  08 juli − De VVD-fractie draagt Jos van Bree voor als beoogd wethouder van de gemeente Helmond. Als de gemeenteraad instemt met deze voordracht wordt Van Bree de opvolger van Yvonne van Mierlo, die per 1 september voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie wordt. Lees verder

 • Afscheid Yvonne van Mierlo

  16 juni − Beste mensen, Middels deze weg wil ik u laten weten, dat ik afscheid ga nemen als wethouder van de gemeente Helmond. Per 1 september aanstaande start ik als voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor de aanpak van sociale vraagstukken. Lees verder

 • Yvonne van Mierlo vertegenwoordigt de regio in Amerika

  01 juni − Van 31 mei tot 3 juni is de Helmondse wethouder Yvonne van Mierlo leider van de Brainport-delegatie op de handelsmissie naar de Verenigde Staten. Bedrijven uit de regio Helmond-Eindhoven presenteren zich op de ´Global City Team Challenge´ in Washington, verzorgen workshops en bezoeken bedrijven. Lees verder

 • 115-red-een-bedrijf

  08 april − De gemeente Helmond en het IMK gaan samenwerken om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Met het initiatief ‘155-red-een-bedrijf’ kunnen ondernemers uit Helmond kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Lees verder

 • Cora van Nieuwenhuizen legt sjoemelende banken aan banden

  01 april − Klanten van banken zijn door een wetsvoorstel van Cora van Nieuwenhuizen in de toekomst beter beschermd tegen gesjoemel met rentetarieven. Brussel en Washington deelden daarvoor miljardenboetes uit, Rabo schikte voor 774 miljoen en ontsloeg haar frauderende medewerkers. VVD-Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen zorgde deze week voor nieuwe Europese wetgeving. Lees verder