Een ja voor Carnaval, dat vieren we!

Tijdens de Helmondse begrotingsbehandeling van 7 november 2023 is door de lokale VVD, Helder Helmond, CDA, D66, FvD en Mi Hellemonders een motie ingediend die het college oproept om te onderzoeken op welke wijze een bouwhal in de gemeente Helmond gerealiseerd kan worden, waarbij er specifiek aandacht is voor de locatie, de financiële haalbaarheid en de rol van carnavalsverenigingen en vrijwilligers.

© Theo Manders

In een bijna unanieme beslissing heeft de gemeenteraad de motie aangenomen. Hopelijk leidt dit tot een positieve wending voor het behoud van dit stukje culturele erfgoed. Hiermee geven wij als gemeenteraad een duidelijk signaal af over de waarde die wij hechten aan de Helmondse carnavalsoptocht.

Niet zomaar een evenement

Het is dan ook niet zomaar een evenement, het is het grootste culturele evenement van Helmond. Ieder jaar trekt de optocht zo’n 45.000 bezoekers. Het is een symbool van onze stad dat ons verenigt in tijden van feestelijkheid. Daarom moeten we het ook koesteren.

Het aannemen van deze motie is een erkenning van het belang van de carnavalsoptocht en biedt perspectief aan onze inwoners dat we ons inzetten voor het behoud ervan. We hebben afgesproken dat er een onderzoek zal plaatsvinden. Dit onderzoek zal zich ook onder andere richten op de beste manieren om de carnavalsoptocht te ondersteunen en te versterken, zodat deze blijvend kan bijdragen aan het culturele landschap van Helmond.

De toekomst

Ik kijk uit naar de resultaten van het onderzoek en ben ervan overtuigd dat we met de juiste aanpak onze geliefde carnavalsoptocht kunnen blijven vieren, zoals we dat al jaren doen.

Laten we samenwerken aan een toekomst waarin onze kinderen en kleinkinderen nog steeds kunnen genieten van deze rijke culturele traditie die onze stad te bieden heeft. De lokale VVD zal zich dan ook hiervoor blijven inzetten.

Rick Koolen