Digitale Inclusie voor Sterker Sociaal Beleid

In Helmond heeft Matijs Sneijers van de VVD een helder standpunt naar voren gebracht over het sociaal beleid. Een belangrijk punt hierbij is digitale inclusie, vooral voor ouderen en kwetsbare inwoners. De VVD ziet dit als een sleutel tot vernieuwing in het sociaal domein.

© Theo Manders

Digitale inclusie is van essentieel belang voor de toekomst van onze samenleving, en het brengt aanzienlijke voordelen met zich mee. De VVD vindt dat alleen het versterken van de sociale basis niet volstaat; het is cruciaal om alle inwoners digitaal vaardig te maken. Dit is belangrijk, want er zijn maar beperkte middelen en mensen beschikbaar.

Actie nodig
De partij wil dat er meer gebeurt dan alleen praten: actie is nodig. Het gaat niet alleen om een sterke sociale basis, maar ook om iedereen digitaal vaardig te maken. Toegang tot informatie en kennis in een steeds meer gedigitaliseerde wereld is essentieel. Digitale inclusie zorgt ervoor dat alle inwoners in Helmond in staat zijn om te profiteren van een schat aan online informatiebronnen en educatieve materialen. Dit vergroot hun kennis en bewustzijn, wat op zijn beurt de gemeenschap verrijkt.

Samenwerking
De VVD vraagt aandacht voor de echte situatie van kwetsbare inwoners. Is er genoeg hulp in hun eigen netwerk? De partij wil dat er plannen komen om mensen, die dreigen in een isolement te geraken, sterker te maken in hun veerkracht en sociale contacten. Ook vindt de VVD het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt in het sociaal domein, vooral bij ingewikkelde zorgvragen. Een aanpak waarbij alles samenhangt, is nodig voor de beste hulp en meer resultaat.

Slimme keuzes
De financiën van de nota zijn een zorgpunt. Er is minder geld vanuit het Rijk en de kosten stijgen. De VVD wil dat er slimme keuzes worden gemaakt. Een belangrijk aspect van digitale inclusie, dat de VVD Helmond benadrukt, is de impact ervan op de gezondheidszorg. Digitale vaardigheden zijn niet alleen essentieel voor economische en sociale participatie, maar spelen ook een sleutelrol in het toegankelijker en betaalbaarder maken van de gezondheidszorg. De huidige trend naar digitalisering in de gezondheidszorg biedt ongekende mogelijkheden. Door alle inwoners van Helmond, inclusief ouderen en kwetsbare groepen, digitaal vaardig te maken, kunnen we hen beter toegang geven tot digitale gezondheidsdiensten. Dit omvat e-consults, online afspraken maken, toegang tot medische dossiers, en het gebruik van gezondheidsapps die kunnen helpen bij het beheren van chronische aandoeningen of het bijhouden van fitness- en welzijnsdoelen.

De VVD Helmond ziet digitale gezondheidszorg als een middel om de druk op traditionele gezondheidszorginstellingen te verminderen en de efficiëntie van zorgverlening te verhogen. Dit is vooral relevant gezien de financiële uitdagingen waar we voor staan. Door digitale gezondheidszorg te integreren in ons sociaal beleid, kunnen we zorgkosten verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Duidelijkheid over hoe het geld wordt besteed, is volgens de partij heel belangrijk. De VVD ziet de concept Kadernota als een kans om Helmond sociaal sterker te maken. De partij wil dat iedereen in Helmond zichzelf kan redden en zich goed voelt. Het doel is een gemeente die klaar is voor de toekomst, waar iedereen mee kan doen.


Matijs Sneijers
Burgercommissielid VVD Helmond