'Het klimaatcontract'

Hieronder volgt een reactie van onze fractie op het streven van Helmond en Eindhoven om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Klimaatneutraliteit: een nobel doel, maar wat betekent dit concreet voor Helmond? Hoewel het Klimaat Deltaplan voor de lange termijn lijkt, is 2030 slechts 7 jaar van ons verwijderd. De VVD steunt de ambitie maar is ook kritisch: is dit haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar binnen deze termijn?

Onlangs bevestigde minister Jetten de complexiteit door te erkennen dat het vanwege de netcongestie voor Nederland onmogelijk wordt om voor 2030 minder CO2 uit te stoten. Ook onze wethouder liet tijdens de commissievergadering realiteitszin horen. Met de herhaalde opmerking ‘stel dat we het halen’, suggereerde hij dat de ambitie voor Helmond om in 2030 klimaatneutraal te zijn mogelijk te hoog gegrepen is.

Iedereen zal begrijpen: onrealistische doelen kunnen het vertrouwen in de overheid ondermijnen. Daarom ook onze stelling: "Versnellen is goed, maar overhaasten is een recept voor falen."

Dat moet ook de gemeenteraad van Eindhoven gedacht hebben toen ze afgelopen week in discussie gingen met GroenLinks wethouder Thijs. Samen met de raad kwam hij tot de conclusie dat Eindhoven de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn zal moeten laten varen als Europa niet met voldoende geld over de brug gaat komen.

Daarom komt onze fractie met een motie om ook hierin samen met Eindhoven op te trekken. Financiering is immers de olifant in de kamer. Uitvoering van de missie zonder subsidie vanuit Europa en het Rijk is onmogelijk. De besluitvorming over onze deelname kan in feite dus pas genomen worden als de beschikbare middelen duidelijk zijn.

In de motie roepen we het college daarom op: De Raad uiterlijk in de eerste helft van 2024 te informeren over toegezegde middelen voor de klimaatmissie en op basis daarvan deelname aan de klimaatmissie aan de Raad voor te leggen.

Analoog aan de toezegging van wethouder Thijs in Eindhoven, de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn op te schorten als er geen duidelijkheid is over extra EU-financiering in de eerste helft van 2024.


Theo Manders

Fractievoorzitter

p.s. De motie is aangehouden omdat de wethouder tijdens de raadsvergadering heeft beloofd inderdaad samen met Eindhoven op te trekken.