Vuurwerkoverlast in Brandevoort

De jaarwisseling in Helmond, met name in Brandevoort, heeft een kritiek punt bereikt door de escalerende vuurwerkoverlast. Hieronder de recente spreektekst van het vragenuurtje d.d. 9 januari 2024, gericht op deze urgente kwestie. Hierin roept de VVD op tot een versterkte aanpak van vuurwerkoverlast en benadrukt het belang van veiligheid en handhaving in onze gemeenschap. De volledige tekst biedt een gedetailleerd inzicht in de huidige problematiek en onze voorstellen voor concrete oplossingen. Naar aanleiding van dit betoog heeft de burgemeester meerdere toezeggingen gedaan, waaronder de belofte dat de situatie over geheel Helmond, met uitgelicht Brandevoort, geëvalueerd zal worden.

Inleiding
Vandaag spreken we over een thema dat veel beroering brengt in onze gemeenschap: het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, een traditie die zowel geliefd als bekritiseerd wordt. Het recente nieuws in het Eindhovens Dagblad heeft ons doen inzien dat dit niet lichtzinnig afgedaan kan worden, vooral niet in Brandevoort. En dan heb ik het over de gemeente welke spreekt in de krant over een ‘rustige jaarwisseling’ in Helmond. Het geweld dat de veiligheid van onze inwoners, handhavers en politie bedreigt, vereist onze aandacht.

En dan quote ik paar inwoners uit Brandevoort. 

  • Overdag was het vrij beangstigend
  • Ik kan bevestigen dat hier zo’n 200 personen waren met niet de beste intenties, met vuurwerk bommen in de hand. 
  • Een ervaring die je nooit meer vergeet, zo dreigend. 
  • 31 december leek wel een oorloggsituatie

Wijkagent
Allereerst wil ik onze waardering uitspreken voor de inzet van onze wijkagent in Brandevoort. Zijn zichtbaarheid en moed om de uitdagingen in de wijk te benoemen verdienen lof. Maar het is duidelijk uit zijn social media posts dat deze problematiek de capaciteit van één wijkagent overstijgt. Met meer dan 10 jaar waarin de bevolking van Brandevoort de 5000 overschrijdt en nu richting de 12000 gaat, is het onaanvaardbaar dat we nog steeds slechts één wijkagent hebben. Volgens de wettelijke norm van één wijkagent per 5000 inwoners, zouden er drie moeten zijn. Dit is niet slechts een nummer; het is een noodzakelijke stap voor de veiligheid van onze gemeenschap. Wat gaat de burgemeester hier aan doen?

Veiligheid
Het handhaven van orde en het waarborgen van de veiligheid van onze burgers is een kerntaak die valt onder de bevoegdheid van de burgemeester. Gezien de gebeurtenissen in Brandevoort tijdens de recente jaarwisseling is het duidelijk dat onze huidige aanpak van vuurwerkoverlast en handhaving tekortschiet.
De situatie van vorig jaar, waarbij twee politieagenten in Brandevoort blijvend letsel hebben opgelopenpermanent gewond raakten, toont aan dat onze stad niet alleen een zichtbare, maar ook een effectieve handhavingsstrategie nodig heeft. Het stopzetten van de uitleenconstructie van Boa’s met Deurne is een stap in de goede richting, waardoor we de nodige capaciteit behouden. Iets waar de VVD al jaren voor pleit.
Wat betreft de jongerenproblematiek, met name die van buitenaf die naar onze wijk komen, is het tijd voor actie. We moeten ons afvragen hoe dit heeft kunnen gebeuren en vooral wat we gaan doen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Vuurwerk
Wat betreft vuurwerk en tradities: het is geen zwart-wit kwestie. Een vuurwerkverbod kan niet gezien worden als een wondermiddel. Een algeheel vuurwerkverbod kan worden gezien als symboolpolitiek en is niet de allesomvattende oplossing, immers voor 18.00 uur was er een algeheel vuurwerkbod. VVD staat voor een strenger optreden tegen illegaal en gevaarlijk vuurwerk en roepen op tot een proactieve aanpak, preventie en handhaving, die verder gaat dan symbolische maatregelen. We moeten strenger handhaven tegen illegaal en gevaarlijk vuurwerk, zoals shells, nitraten en cobra’s (en buiten de toegestane tijden van 18.00 – 02.00 uur), want zij verpesten het voor iedereen. Dit is waar we moeten beginnen.

Oproep
Wij verzoeken de burgemeester om uw bevoegdheden te gebruiken en de politiecapaciteit – wijkagenten in specifiek Brandevoort te versterken. Daarnaast roepen we op tot een plan van aanpak, waarin we vroeg in het tweede kwartaal overzichten krijgen vergelijkbaar met Laarbeek, met daarin het aantal meldingen en acties. Alleen door transparantie en een proactieve benadering kunnen we als gemeenschap vooruit.Daarbij vragen wij ook om transparantie en een gedetailleerd overzicht van de politieacties en -meldingen in onze stad, zodat we beter kunnen begrijpen waar onze middelen het meest effectief kunnen worden ingezet.

Burgemeester, de veiligheid van onze burgers ligt in onze handen. Laten we samen de juiste stappen zetten om Helmond een veiligere plek te maken, niet alleen tijdens de jaarwisseling maar het hele jaar door. Laten we niet normaliseren wat niet normaal is. Laten we samenwerken om Helmond een veilige plek te maken voor iedereen, tijdens de jaarwisseling en daarbuiten.