Conny Helder bezoekt Ameideflat

Op zondag 19 november, bezocht Minister Conny Helder, verantwoordelijk voor Langdurige Zorg en Sport, het ‘woonzorgcentrum Savant de Ameide’ in Helmond, een wooncomplex dat zich toelegt op de zorg voor ouderen. Ze werd vergezeld door Maarten van der Weijden, voormalig Olympisch kampioen zwemmen.

Het doel van het bezoek was om in gesprek te gaan met bestuurders, medewerkers en bewoners over de uitdagingen en kansen in de zorg voor ouderen. Minister Helder, die zelf 45 jaar ervaring heeft in de zorgsector, benadrukte de noodzaak voor innovatieve oplossingen gezien de groeiende ouderenpopulatie. Ze sprak over het belang van het behouden van zelfstandigheid voor ouderen, terwijl ze ook de geborgenheid van gemeenschappelijk wonen ervaren.

Monique Hertogs, bestuurder bij Savant Zorg, lichtte toe hoe het unieke concept van de flat – zelf huren met beschikbare zorg op aanvraag – bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor de bewoners. De minister onderstreepte het belang van nieuwe woonvormen waar jong en oud door elkaar leven, wat kan leiden tot een dynamischer en ondersteunende gemeenschappen.

Een belangrijk punt van discussie was de privacywetgeving, die soms hindernissen opwerpt bij het delen van informatie over het welzijn van bewoners. De minister gaf aan hierover in gesprek te zijn met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een van de bewoners uitte haar zorgen over personeelstekorten in de zorg en stelde hogere salarissen voor om dit aan te pakken. Minister Helder erkende de complexiteit van deze uitdaging, gezien het beperkte aantal jongeren dat voor een carrière in de zorg kiest.

Hetty die sprak namens de cliëntenraad had het over het belang van inspraak. Ze zag positieve ontwikkelingen in de betrokkenheid tussen bestuur, werknemers en cliënten.

Maarten van der Weijden benadrukte het belang van zelfstandigheid en sport voor ouderen. De minister beaamde dit en wees op het belang van sport en beweging, niet alleen voor fysieke gezondheid maar ook ter preventie van dementie.

Een zoon van een van de bewoonsters sprak over de uitdagingen van mantelzorg, vooral het omslachtige papierwerk. De minister, die zelf ervaring heeft met mantelzorg, riep op tot vereenvoudiging van processen en betere ondersteuning voor mantelzorgers.

Het bezoek werd afgesloten met een discussie over de stijgende kosten in de zorg en de noodzaak van innovatie en preventie, vooral in het kader van dementiezorg.

Theo Manders
Fractievoorzitter
VVD Helmond