Spoeddebat opvang vluchtelingen

Het betreft onze aanvraag voor een Spoeddebat betreffende de Opvang van Oekraïense Vluchtelingen in Helmond. Gezien de urgente en zorgelijke situatie omtrent de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Helmond en de impact op onze gemeenschap, stellen wij (de VVD-fractie samen met Helder Helmond en het CDA) voor om zo spoedig mogelijk een debat te houden.

Onze hoofdpunten van zorg:

Angstcultuur in de opvang:

  • Diverse meldingen suggereren een heersende angstcultuur en strenge regels binnen de opvang. Gezinnen die hun zorgen hebben geuit, zijn gevraagd de opvang te verlaten. Dit roept de vraag op: versterkt dit niet de angstcultuur? Wie voelt zich nog veilig om zorgen te uiten?
  • Is overwogen de betrokken gezinnen een klokkenluidersstatus te geven na het melden van misstanden?
  • Zijn kritische opmerkingen over omgangsvormen en regels voldoende meegewogen in de besluitvorming?
  • Waarom is er niet overwogen om serieuze conflictbemiddeling in te zetten?
  • Is 'Veilig Thuis' eerder betrokken of overwogen?
  • Is de openbare orde en veiligheid rondom de opvanglocatie in het gedrang geweest?

Verhuizing van gezinnen:

  • Recentelijk heeft de gemeente Helmond gezinnen met kinderen plotseling verplaatst zonder voorafgaande adequate voorlichting. Dit kan een significante impact hebben, vooral op kinderen. We zijn bezorgd over de gevolgen van deze snelle actie, zoals verandering van school en omgeving. Welke acties worden overwogen?
  • Is er ook rekening gehouden met de relatie tot de werkgevers van deze vluchtelingen?

Feedback van Vluchtelingenwerk en andere partijen:

  • Vluchtelingenwerk heeft kritiek geuit op de aanpak van de gemeente, voornamelijk het idee om een gezin binnen 1,5 dag naar Lelystad te verhuizen. We zijn geïnteresseerd in verdere informatie hierover. Waarom is er niet eerst gekeken naar dichterbij gelegen opvang?
  • Verschillende raadsleden en organisaties hebben hun zorgen kenbaar gemaakt. Gezien de meldingen naar de Nationale Ombudsman en andere raadsfracties, vragen we ons af hoe de situatie zo heeft kunnen escaleren en waarom er zo snel gehandeld is?

We vertrouwen erop dat we met gezamenlijke inspanning en dialoog een constructieve oplossing kunnen vinden voor de zorgen omtrent de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. 


Theo Manders  

Namens de fracties van de VVD, Helder Helmond en het CDA.