Duur doorgeslagen denken

Dierdonk en Brandevoort werden ooit nationaal geroemd, cameraploegen kwamen op bezoek en deze Helmondse wijken trokken busladingen vol kijkers. Uit onderzoek bleek ook dat het overgrote deel van de bewoners zeer tevreden is met hun woonomgeving.

Het roer moest om:

Bij de verdere ontwikkeling van ‘Brandevoort-Noord’ wilde men het roer echter omgooien. Men ging voortaan spreken over Brainport Smart District en het zou ook meteen de slimste wijk van de wereld moeten gaan worden. Nu is er niets mis met een bouwconcept waarbij men uitgaat van duurzaamheid, circulariteit en gebruik gaat maken van innovatieve technieken en inzichten.

Ideologisch sausje:

Waar het volgens de VVD echter mis ging was het ‘ideologische sausje’ dat over het project werd gegoten. De nieuwe wijkbewoners zouden 40% van hun voedsel zelf moeten gaan verbouwen, samen wasmachines en grasmaaiers gaan delen, autoverkeer zou worden verbannen en slechts voor een van de 10 huishoudens was een parkeerplek voorhanden, aan de rand van de wijk. Zwaardere spullen zouden immers ook met bakfietsen naar de huizen kunnen worden gebracht. En om er te mogen kopen of huren was er een complex selectieproces. Het moest namelijk een wijk worden waar ook sterk zou worden ingezet op nieuwe mobiliteit, community building en participatie.

Maakbare samenleving:

Mij deden deze extra eisen eerder denken aan de visioenen uit de jaren ’60 en ’70 over een maakbare samenleving waarin bewoners in een soort van communes samen bepaalden hoe hun leefomgeving eruit zou komen zien. Wethouder Dortmans (GroenLinks) sprak niet voor niets over een wijk waar ‘iedereen mag wonen, maar niet iedereen wil wonen’.

De Markt Reageert:

Afgelopen maand kopte het Eindhovens Dagblad; ‘Helmond stopt met peperdure Slimme Wijk.  De maakbare samenleving blijkt een utopie. De ‘Markt’ zit tegen zo wordt nu gesteld. Er moeten huizen gebouwd worden die beter aansluiten bij de behoefte in de stad. Er is voor dit soort woonconcepten blijkbaar wel vraag maar die vraag is veel kleiner dan de bedenkers hadden gedroomd. Het ‘niet iedereen wil er wonen’ bleek in praktijk ‘maar weinig mensen willen er wonen’. Het project, gekenmerkt door verstikkende regelgeving en lange procedures, stootte potentiële bewoners en ondernemers blijkbaar af.

Terug naar realisme:

In ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 schreven we al dat Helmond ‘in het belang van onze gemeentelijke financiën en onze inwoners moet gaan kiezen voor een minder ideologische maar een meer realistische politiek’.  Het recente besluit om een einde te maken aan deze 'prestigieuze proeftuin', met al zijn financiële verliezen, is er een die wij toejuichen. Laten we hopen dat het college terugkeert naar solide, realistische besluitvorming? De valkuilen van Brandevoort-Noord tonen immers de gevaren van dogmatisch denken. Terwijl planologen en consultants profiteerden, waren het de Helmondse belastingbetalers die de prijs betaalden voor een doorgeslagen ideologie.


Theo Manders
Fractievoorzitter VVD Helmond