Theo Manders

Het liberalisme is me met de paplepel ingegoten. Met een turfsteker als opa en zakenlieden als vader en moeder had ik als kind al snel in de gaten dat het niet gaat om je afkomst maar om wat je er in je toekomst van maakt. Voor die toekomst is het belangrijk dat je initiatieven durft te nemen, dat je het leven in eigen hand neemt.

Een goede overheid creëert een samenleving waarin het individu zich optimaal kan ontplooien. Een goede overheid zorgt er ook voor dat ondernemers de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn, ondernemen. Het zijn immers de ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid en de belastinginkomsten waarmee de overheid bijvoorbeeld haar ambtenaren en onderwijzend personeel kan betalen!

Voor mij staat voorop dat het liberalisme ons land en onze stad voor een groot deel gebracht heeft waar het nu staat, een land met vrijheid van meningsuiting met kansen voor iedereen! Om dat zo te houden heb ik ervoor gekozen om me te gaan inzetten voor de VVD Helmond.

Personalia:
Geboortedatum : 20 april 1960

Geboorteplaats : Deurne
Burgerlijke staat : Getrouwd met Yvonne van Mierlo, 1 dochter, Isabelle
Telefoonnummer: 0492-545018
Mobiel : 06-14833360
E-mail :
Theo Manders
Twitter: @tcpmmanders

Opleidingen:
MEd geschiedenis
Post HBO, Leerlingbegeleiding, schooldecanaat
Docentenopleidingen geschiedenis, aardrijkskunde, informatica
VWO, Peelland College Deurne

Diverse cursussen waaronder:
VVD-cursussen: liberale waarden, liberale theorieën, liberalisme in de praktijk, politieke stromingen, overheids financiën (2016-17), masterclasses VVD (2019) en kadertraining (2020)

Werkervaring :
1984-heden: Docent, decaan op het Sint-Janslyceum te ''s-Hertogenbosch
1988-2002: Trainer/docent/opleider bij diverse ICT opleidingsinstituten
1993-1994: Auteur lesmateriaal KPC Den Bosch

1984-1986: Chauffeur Veta Taxi Eindhoven
1976-1984: Verkoopmedewerker van Haaren schoenen Helmond

Nevenactiviteiten:

Fractievoorzitter VVD Helmond 2021-heden
Raadslid VVD Helmond 2018-heden
Lid VVD Helmond 2009-heden
Lid OR, DMR Dr-Knippenbergcollege 2013-2018

Lid MR OSGH 2014-2018
Bestuurslid VVD gemeente Helmond 2008 - 2013
Bestuurslid decanenkring ''s-Hertogenbosch 1995-2014