Reacties fractie op aangepaste mobiliteitsvisie.

De reactie van de VVD fractie op de aangepaste mobiliteitsvisie. De VVD waardeert de inspanningen van het college om naar feedback te luisteren en aanpassingen door te voeren. Echter, er zijn nog te veel inconsistenties die vragen oproepen.

Bijvoorbeeld  de kwestie rondom straat parkeren. Het lijkt wel of er hier niet of nauwelijks is geluisterd naar de insprekers zoals de eigenaar van Loro Blonyo.

Wat de VVD betreft gaan de wijzigingen niet ver genoeg:

1. Dat begint al met opmerkingen als “we geven de straat terug aan de inwoners”. Hier wordt een aanname gedaan dat de auto’s in de stad niet van inwoners zijn, en dat zij hun rechten terug moeten krijgen. Maar veel van die auto’s zijn wel degelijk van onze inwoners en waar dat niet zo is zijn het vaak mensen die hier komen winkelen of werken. Onze ondernemers en bedrijven hebben dat hard nodig! Houd dus eens op met het creëren van tegenstellingen die er niet zijn.

2. Een ander voorbeeld is de aanwezigheid van provocerende inspiratiebeelden. Ook sprekers van coalitiepartijen merkten op dat deze afbeeldingen VEEL en VEEL te ver gingen. Dat ze toch weer zijn opgenomen is voor ons onbegrijpelijk. Een volledig autovrije Ameidewal en Noord-Koninginnewal zal funeste uitwerkingen hebben voor het daar aanwezige bedrijfsleven.

3. In het voorwoord wordt gerefereerd dat we het samen met de regio aanpakken. Maar juist vanuit de regio wordt flink gemopperd over het gebrek aan communicatie en overleg en het eenzijdige Helmondse optreden.

4. Het is voor ons ook onbegrijpelijk dat in een visie op de positie van Helmond in de regio, de hoofdinfrastructuur van Brainport en reële berekeningen van de verkeersstromen ontbreken. Daardoor veroorzaakt de beoogde afschaling / ontmanteling van de Traverse en de ‘knip’ in de N270 in de aangrenzende gemeentes en bij het bedrijfsleven vooral onrust en onbegrip.

Laten we eerlijk zijn, er is naast een heel dure ondertunneling eigenlijk maar één oplossing en dat zijn Robuuste Randen, vroeger hadden we het dan over de RUIT. Er worden hierover helaas WEER geen knopen doorgehakt! Er kan welhaast gesproken worden van een politiek brevet van onvermogen!

Bezorgd zijn we over de effecten van de Helmonders die juist in de woongebieden (Annawijk, Kasteel-Noord) rondom het centrum wonen, zij zullen hierdoor geconfronteerd worden met meer parkeeroverlast en parkeervergunningen!

Wel is er geluisterd is naar onze opmerkingen over de volgordelijkheid. Hopelijk houdt het college zich hier aan, want de praktijk heeft vaak iets anders laten zien. 


Tot slot de financiële haalbaarheid. Tot nu toe lijkt lokaal OV niet echt een alternatief. Zelfs in Rotterdam verdwijnen tram- en metrolijnen weer omdat ze niet rendabel zijn. Hoe gaan we als Helmond een beter OV financieren? Gaan onze Helmonders ook echt gebruik maken van wijkhubs, of is dat vooral wensdenken?  Een hub is trouwens gewoon een station of de bushalte. Mijn reis begint thuis, niet op een hub. Mijn fiets staat in de schuur, mijn auto in de straat. Daar start mijn reis. En als ik onderweg kan parkeren, ook om de trein of bus te nemen, is dat voor negentig procent van mijn reizen genoeg. Zeker naar mijn werk heb ik geen variatie in mobiliteitsaanbod nodig. Doen we dit dus niet voor hele kleine groep reizigers?   Bij de HUBS staan de deelfietsen en deelauto’s. Behalve bij een station zijn deze deelexperimenten gewoon onrendabele subsidieslurpers.  Gedeeld gebruik is trouwens volgens ons vragen om ellende, verrommeling ligt op de loer. 

Het dogmatisch denken lijkt het hier helaas wederom te winnen van het realisme.


Theo Manders

Fractievoorzitter

VVD Helmond