Vragen over luierinzameling

Op 1 maart 2022 is de gratis luierinzameling bij kinderdagverblijven gestart. Dit als service voor inwoners met luier dragende kinderen. Kortgeleden hing bij kinderdagverblijf Dik Trom in Brandevoort een folder van de gemeente Helmond met de mededeling: Deze locatie gaat sluiten voor wat betreft de luierinzameling per 30 juni 2022.

Hierop kwamen via de sociale media veel reacties van wijkbewoners: https://www.facebook.com/groups/1506529052921411/search/?q=trom

Een paar voorbeelden van reacties:

 • Er wordt niet tijdig geleegd door de gemeente, waardoor er ook veel gedumpt wordt naast de container waarmee de veiligheid van de kinderen in het gedrang komt. Het probleem van het niet tijdig legen kan niet worden opgelost.
 • Mijn kinderen zitten er op de opvang. Het ruikt onfris, het is niet veilig vanwege de vele luiers die er naast liggen waar kinderen spelen, er is ongedierte, luiers worden in de verkeerde container gegooid, het speelterrein wordt verkleind en er is stankoverlast (en klachten) in de aangelegen straat. Er is meerdere malen aangegeven bij de gemeente dat er problemen zijn i.v.m. weinig ophalen van de luiers maar er waren geen meer ophaalmomenten mogelijk. De opvang locatie heeft ook nog gekeken naar een andere plek voor de container maar dat is verplaatsing van het probleem! Heel erg jammer maar ik heb zelf ervaren dat de overlast erg groot was en met de hitte is de stank nog vele malen erger geworden!
 • Er is meerdere malen verzocht om te legen en dat wordt niet gedaan. Met overlast tot gevolg.
 • Maar als ze hier dan gaan stoppen, dan verplaats je toch alleen de overlast naar een andere locatie (in dit geval waarschijnlijk naar Mondomijn)? Heel jammer dit...
 • Al deze overlast zaken zijn een gevolg van een te kleine container/te veel luiers of te weinig leegmomenten. Dit is volgens het kinderdagverblijf al regelmatig aangegeven bij de gemeente.

Deze reacties waren voor de VVD Helmond de reden om vragen te stellen aan wethouder Van Lierop. We wilden weten waarom kinderdagverblijf Dik Trom gesloten is voor luierinzameling en wat voor gevolgen dit heeft. Daarom stelden we onderstaande vragen. Achter de vragen staan de antwoorden van wethouder Van Lierop vermeld.

 • Mondomijn wordt hiermee de enige ophaallocatie in geheel Brandevoort, een jonge wijk, en dat is een zorgpunt voor deze school. Aandachtspunt is dat de doorverwijzing ook niet gecommuniceerd is door de gemeente naar deze school. Want ook bij Mondomijn liggen soms luiers naast de container. En met een hopelijk zonnige zomer in het verschiet is de geur niet een prettig vooruitzicht. Gaat de ophaalfrequentie nu Dik trom is gesloten hier omhoog of blijft de huidige frequentie van 1x per week (op donderdag) gehandhaafd? Of wordt er een container bij geplaatst?
  Antwoord: ophaal frequentie gaat omhoog en dit wordt (nogmaals) gecommuniceerd naar Mondomijn.
 • Doet dit probleem zich ook voor bij een of meerdere andere inleverpunten in Helmond?
  Antwoord: de wethouder gaat dit navragen en komt daarna met een antwoord.
 • De luiers moeten aangeboden worden in speciale luierzakken. Als school is het vervelend als continu de deurbel gaat. Anderzijds wil je ook niet dat iedereen zomaar de school kan binnenlopen vanwege de veiligheid. Kunnen de luierzakken ook verspreid worden via de supermarkten?
  Antwoord: dit wordt onderzocht en de wethouder komt er hierna schriftelijk op terug.
 • Wat is de stand van zaken m.b.t. langere termijnvisie: Hoe staat het met het duurzaam verwerken van de luiers? Is er al ruimte om deze in te laten nemen door een derde partij? In de jaarverantwoording staat: De aparte luierinzameling is gerealiseerd. Maar de vraag is dus ook of dit succesvol is. Kan de luierinzameling meegenomen worden in de integrale evaluatie voor de inzameling van afval die volgens de jaarverantwoording volgt in Q2 van 2022?
  Antwoord: de luierinzameling zal worden meegenomen in de evaluatie van Q2 2022.

Joyce Willems-Kardol
Raadslid VVD Helmond