VVD Helmond steunt de plannen van VNO-NCW

Helmondse inwoners en ondernemers hebben veel belang bij de keuzes die komende periode moeten worden gemaakt. Als het goed gaat met onze bedrijven gaat het goed met Helmond. Er kan dan worden geïnvesteerd, geïnnoveerd, de werkgelegenheid zal verder groeien en de gemeente krijgt meer slagkracht. Dan kan er ook op het gebied van ruimtelijke ordening, onderwijs en maatschappelijke zorg vooruitgang worden geboekt en worden gezorgd voor een brede ontwikkeling van onze welvaart.

10-Puntenplan
De VVD Helmond ondersteunt daarom het 10-puntenplan van VNO-NCW Brabant Zeeland van harte. In dat plan richt het ondernemingsnetwerk zich niet meer alleen op economische groei, maar ook op het bereiken van duurzame en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. 

Ambitieus en realistisch
We hebben het laatste jaar veel gesprekken gevoerd met ondernemers over de kansen en uitdagingen in onze regio. De onderdelen in het plan sluiten daarom ook naadloos aan op ons eigen verkiezingsprogramma ‘STERKER VERDER . Zo wil men net als wij de bouw van betaalbare woningen stimuleren en de inrichting van één gemeentelijk loket voor het bedrijfsleven. Ook de vraag van de vereniging om te blijven investeren in hoogwaardige bedrijventerreinen staat prominent in ons verkiezingsprogramma vermeld. Men pleit daarnaast terecht voor een ambitieus maar ook realistisch mobiliteitsbeleid, met ruimte voor investeringen in zowel het OV als het wegennet. Hierbij is verduurzaming geboden, maar deze moet wel haalbaar en betaalbaar blijven voor onze burgers.

Verlagen lokale lastendruk
Het streven om de lokale lastendruk niet te verhogen wordt van groot belang geacht voor de aantrekkingskracht van een gemeente. Zeker omdat bepaalde sectoren door de coronacrisis straks voldoende ruimte moeten krijgen voor herstel. Met de extra aandacht die men wil voor de ontwikkeling van hoogwaardige beroepsopleidingen zoals in de techniek en de zorg wil men net als de VVD Helmond bereiken dat er een betere aansluiting komt tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zodat we opleidden voor banen waar echt vraag naar is.  

Tenslotte vraag men bij de verbetering van de woon- en leefomstandigheden om een gezamenlijke aanpak van overheden, huisvesters, woningcorporaties en bedrijfsleven.  Ook daar zijn we het van harte mee eens want, sterker verder doe je altijd samen. 

Theo Manders
VVD Helmond