Werk en inkomen

Werkgelegenheid is voor de VVD topprioriteit! De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) wil de VVD afschaffen.

DE BESTE SOCIALE VOORZIENING IS EEN BETAALDE BAAN

 • Re-integratie is er op gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. Systemen van gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten daarop zijn ingericht. 
 • Het armoedebeleid moet volgens de VVD als doel hebben dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wel dient de Super Sociaal in stand gehouden te worden zodat mensen die door omstandigheden in de knel zijn gekomen daar gebruik van kunnen blijven maken. 
 • De gemeente maakt met werkgevers afspraken over het – op basis van vrijwilligheid – aannemen van mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt en de gemeente faciliteert de ondernemers hierin. De gemeente brengt de sociaal maatschappelijke agenda voor ondernemers onder de aandacht. 
 • De gemeente stimuleert het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 • De VVD wil dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht een opleiding volgen of werkzaamheden uitvoeren. Zo voorkom je sociaal isolement. Sociaal beleid moet daarom altijd gericht zijn op het vinden van werk, stage of opleiding: weg uit de uitkering. En niemand staat aan de kant. 
 • Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, verliest zijn of haar uitkering. 
 • Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste cent worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd. 
 • Samenwerking om de werkgelegenheid te stimuleren is cruciaal. De VVD is voor een betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven zodat opleidingen beter aansluiten op de arbeidsvraag in de arbeidsmarktregio. 
 • De VVD zet stevig in op de aanpak van jeugdwerkloosheid. 
 • 50+ is het “goud van onze economie” vanwege de kennis en ervaring. De VVD zet extra in op het ondersteunen van 50+ers bij het vinden van werk. 
 • Integrale gezamenlijke marktbewerking door UWV, Atlant, Werkplein en Werkgeversplein ondersteunen wij van harte. 
 • De bestuurders van organisaties die door de gemeente worden gesubsidieerd, mogen als beloning maximaal de Brabantnorm verdienen.