Het Water- en Rioleringsprogramma.

Reactie VVD op het Water- en Rioleringsprogramma. Allereerst wil ik benadrukken dat het Water- en Rioleringsprogramma een belangrijk en noodzakelijk initiatief is, vooral gezien de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt. We willen Helmond beter bestand maken tegen extreme buien, verdroging tegengaan en de Stadse Aa terugbrengen. Maatregelen dus waar onze fractie achter kan staan.

De VVD fractie heeft een paar aandachtspunten?

Het is lovenswaardig dat de rioolheffing voor onze inwoners, afgezien van een inflatiecorrectie, voor een lange periode stabiel zal blijven. Maar laten we duidelijk zijn: een inflatiecorrectie van 10% zou voor veel mensen een te zware last zijn. Of gaan we uit van een langjarige inflatie van 2,7%?

Participatie van onze inwoners en lokale bedrijven is essentieel. We juichen de inzet van bewonersparticipatie, goede communicatie en subsidies voor groene daken toe. Echter, de kosten voor dergelijke daken kunnen aanzienlijk zijn. Voor groene daken met sedumbeplanting kunnen de kosten variëren van ongeveer €40 tot €60 per vierkante meter. Voor intensievere groene daken kunnen de kosten oplopen tot €120 per vierkante meter of meer, afhankelijk van de gekozen beplanting en de noodzaak voor extra aanpassingen aan de dakconstructie. We vragen ons af of de beschikbare subsidies voldoende zijn om de gemiddelde huizenbezitter in Helmond te motiveren om deze stap te zetten.

De betrokkenheid van bedrijven en de inwoners is een belangrijk aspect dat niet over het hoofd mag worden gezien. Hoe worden inwoners en bedrijven betrokken bij dit programma, en welke vormen van participatie zijn er mogelijk? Er worden nogal wat verwachtingen uitgesproken in dit WRP, hoe gaan we zorgen dat deze realiteit worden of hoe wordt de voortgang van het totale programma gemonitord en zijn er tussentijdse evaluatiemomenten gepland?


We maken ons ook zorgen over de impact van nieuwe regelgeving op nieuwbouwprojecten, zoals onze innovatieve wijk BSD. De VVD-fractie waarschuwde al vaker dat de opeenstapeling van regels de aantrekkelijkheid van nieuwe wijken kan verminderen. We moeten waakzaam zijn dat we niet doorschieten met regelgeving en technische eisen die de kosten van woningen nog verder zal opdrijven. Kan de wethouder aangeven of dit bij de realisatie en de verkoop van woningen in BSD inderdaad een rol zal gaan spelen?

Onze inwoners hebben een belangrijke invloed op het functioneren van het watersysteem. We verwachten dat ze de regels volgen. Daarom spreken we in dit WRP een aantal verwachtingen uit. Die hebben met gedragsbeïnvloeding te maken. We vragen ons af hoe de wethouder dat gedrag van de Helmonders concreet gaat beïnvloeden?


Rick Koolen

Raadslid

VVD Helmond