Tijd voor een Urban Sports Revolutie.

Padel wint steeds meer terrein in Nederland, ook in Helmond is de sport enorm in opmars. De investeringen van Helmondse tennisverenigingen in padel zijn bewonderenswaardig. Hoewel padel in opkomst is, is er op bewegingsgebied nog een wereld te winnen in onze stad. Bijvoorbeeld op het gebied van urban sports.


TPC Espendonk was lange tijd de enige club in Helmond met padelbanen. De vereniging in Brouwhuis verdubbelt momenteel het aantal banen; van vier naar acht. Hard nodig, want een baan reserveren is een flinke uitdaging. Ook andere clubs zijn natuurlijk niet blind voor de populariteit van de sport. TPV Shaile opende recent vier padelbanen en TV De Warande – dat competitie speelt onder de Flodderiaanse naam TP Zonnedael – beschikt sinds kort over twee banen. Hierdoor komt het totaal aantal padelbanen in Helmond op veertien, wat een aanzienlijke inhaalslag betekent ten opzichte van andere steden. Een banengroei waar menig economiewethouder jaloers op is. Ook tennisvereniging HTV in het centrum van Helmond heeft interesse getoond in de aanleg van padelbanen. Eén ding is zeker: padel zal blijven groeien. De sport heeft zich inmiddels bewezen als een volwaardige sport, met – volgens de KNLTB – potentie voor zo’n 26 (!) padelbanen in Helmond.


Urban sports: nog een wereld te winnen

Helmond moet nog wel een flinke inhaalslag maken op het gebied van urban sports. Er zijn in onze stad nog maar weinig mogelijkheden om urban sports te beoefenen. En dat terwijl andere steden al volop (indoor) skateparken en BMX-banen hebben. Het is echt belangrijk dat de gemeente investeert in urban sports zoals freerunning, skateboarding, steppen en BMX. Deze sporten zijn populair onder jongeren en bieden een alternatief voor de traditionele sporten. Daarnaast ontmoeten jongeren elkaar ook op urban sports-locaties, wat de maatschappelijke cohesie ten goede komt.

Toekomstige ontwikkelingen

Toch is het hoopgevend om te zien dat er in Helmond initiatieven zijn om een groei van het aantal sportlocaties op gang te brengen. Er zijn concrete plannen om een (indoor) skatepark te realiseren. Dit is een teamsport; het is van cruciaal belang dat de gemeente intensief samenwerkt met de urban community in Helmond om deze faciliteiten te realiseren en zo een bloeiende urban sports-scene te creëren.

Laten we hopen dat de positieve ontwikkelingen op het gebied van padel en urban sports in Helmond slechts het begin zijn. We moeten blijven streven naar een Helmond waarin iedereen de ruimte krijgt om te bewegen, te sporten en te genieten van diverse sportmogelijkheden. Door samen te werken en te investeren in sport en bewegen kunnen we een levendige en gezonde stad creëren die klaar is voor de toekomst.

Rick Koolen & Gijs deRuijter
Raadslid & burgercommissielid VVD Helmond