Help de verenigingen de winter door!

Het kabinet geeft miljarden uit om de individuele burgers met lage en middeninkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. Maar ondanks alles zal het gemiddelde Helmondse gezin de komende winter waarschijnlijk bezuinigen om de komende maanden niet in de kou te komen staan. De mogelijke financiële reserves zullen worden ingezet om deze moeilijk tijden door te komen. Wat zou u ervan vinden als een financiële adviseur van zo’n gezin zou voorstellen om in zo’n crisissituatie de tuin eens grondig aan te gaan pakken? Met nieuwe graszoden en het beplanten van de borders met kleurrijke Hortensia’s, Rododendrons en rozenstruiken zou immers hun uitzicht en dus hun welzijn sterk verbeteren. Hiermee zou u het voorstel van ons Helmondse college om direct een bedrag van 1 miljoen euro uit de Crisis- en Herstel Nota vrij te maken voor de vergroening van onze stad, kunnen vergelijken.

Crisissituatie
Een groene stad vinden ook de CDA en VVD fracties belangrijk. Wij zijn
  echter van mening dat onze prioriteiten nu ergens anders moeten liggen. In de huidige situatie denken wij niet onmiddellijk aan geld voor groenvoorziening, plantenbakken en borders. De Crisis- en Herstelnota was immers ooit bedoeld om antwoord te kunnen geven op de een crisissituatie (Corona). Het doel van deze nota was om de economische en sociale schade van de crisis te beperken. We zitten als gevolg van de enorme stijgingen van de energieprijzen wederom in een dergelijke crisissituatie. Daarom zouden we ook een beroep willen doen op het college om het besluit van mei 2020 te herzien. Ervan uitgaande dat de individuele burgers extra steun van de nationale overheid blijven krijgen zouden we volgens de VVD en het CDA de resterende Helmondse crisisgelden beter kunnen inzetten voor zaken die echt urgent zijn!

Sociale schade
Naast de gezinnen die door de overheid worden geholpen worden ook de Helmondse verenigingen en sportclubs momenteel geconfronteerd met haast onbetaalbare energierekeningen. We moeten als stad daarom voorkomen dat ze genoodzaakt worden om de contributie sterk te verhogen. En we moeten als stad voorkomen dat ze misschien zelfs de deuren gaan sluiten. Dit zou namelijk grote sociale schade veroorzaken en de maatschappelijke tegenstellingen in onze stad vergroten. Daarnaast willen we als stad met de inzet op sport en bewegen een gezonde levensstijl blijven bevorderen. Juist kwetsbare groepen en wijken waar de gemiddelde leeftijd soms 7 jaar lager ligt dan in de rest van de stad zijn gebaat zijn bij een stad met florerende verenigingen en sportclubs.

Prioriteiten
Laten we de prioriteiten leggen waar ze het meest nodig zijn! Dat roept de vraag op: hoe krijgen we dat voor elkaar? Met de resterende gelden uit de nota hebben we de kans om (sport)verenigingen in het vizier te krijgen, financiële zorgen in kaart te brengen en te ondersteunen waar nodig. Laten we die kans grijpen!

Amendement VVD & CDA Helmond
Volgens ons is het probleem zo urgent dat we de moed moeten hebben om gepland beleid aan te passen. De vergroening kan ook in de begroting worden geregeld. Daarom zullen de fracties van de CDA en VVD Helmond tijdens de raadsvergadering van 27 september een amendement indienen waarin we de gemeenteraad vragen om de reservegelden in te zetten voor de ondersteuning van onze sportclubs en het Helmondse verenigingsleven. Hiervoor zou zo spoedig mogelijk een commissie kunnen worden ingesteld die onderzoek gaat doen naar de concrete effecten van de crisis op de verenigingen. Die commissie zou daarna binnen 6 weken met aanbevelingen moeten komen om een deel van de reservemiddelen op een meer verantwoorde wijze te besteden. Waarbij het uitgangspunt moet zijn dat de verenigingen gecompenseerd worden voor de gestegen energielasten.

Theo Manders (VVD Helmond)