Serge van de Brug neemt afscheid als wethouder.

Serge was na het vertrek van Jos van Bree (nu burgemeester in Geldrop-Mierlo) verantwoordelijk voor de portefeuille, economische zaken en innovatie (incl. Brainport, Automotive, Food Tech), arbeidsmarkt, financiën, grondzaken, burgerzaken en digitalisering (ICT). Daarnaast was hij projectwethouder glasvezelnetwerk en de wijkwethouder voor het Centrum en Stiphout/Warande. Op maandag 13 juni was zijn afscheid op de Brainport Human Campus. Zijn afscheidstoespraak kunt u hieronder lezen:

Welkom allemaal bij de Brainport Human Campus!


Speciaal dank aan Michael Munnich dat ik hier op deze dynamische inspirerende plek iedereen nog kan ontmoeten voordat ik afzwaai als wethouder.
Ik heb lang nagedacht over de toonzetting van mijn verhaal vandaag. In mijn ogen komt dit afscheid als wethouder van Helmond te snel en sta ik hier dan ook met enige positieve tegenzin.
Ik had natuurlijk een heel “zure” toespraak kunnen houden over hoe het formatieproces is verlopen, over de manier waarop wij als één van de winnende partijen aan de kant gezet zijn. Over hoe het toch mogelijk is dat er een coalitie gevormd wordt met maar liefst 7 partijen en dezelfde hoeveelheid wethouders, waarvan er twee van buiten Helmond komen, zonder enige verbondenheid met onze stad, maar voor een dergelijke toespraak heb ik uiteindelijk niet gekozen. U weet immers intussen allemaal wel hoe ik hier over denk.  


Nee, Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om samen met jullie terug te kijken op mijn jaren als wethouder hier in het mooie Helmond. De afgelopen weken waren voor mij bijzonder lastig. Ik had namelijk de ambitie om de dossiers waar ik met hart en ziel aan gewerkt heb het liefste zo snel mogelijk gerealiseerd te zien. Het doet dan ook verschrikkelijk veel pijn te moeten constateren dat ik een aantal zaadjes, die ik in de afgelopen jaren hier in Helmond geplant heb, helaas niet meer ga oogsten.


Mijn uitgangspunt in de afgelopen twee en half jaar is altijd geweest om de samenwerking op te zoeken. Met de interne gemeentelijke afdelingen, de ondernemers, de inwoners, college en de gemeenteraad van Helmond. Op 14 januari 2019 volgde ik Jos van Bree op als wethouder economie en innovatie, financiën, arbeidsmarkt en grondzaken. Dit ging niet zonder slag of stoot. Ik was daarvoor ondernemer en runde mijn eigen belastingadvieskantoor en drie horecabedrijven in deze mooie stad!
Deze heb ik toen achter me gelaten om me volledig in te kunnen zetten voor Helmond. Ik was en ben nu nog steeds heel trots dat ik deze functie mocht bekleden de afgelopen jaren en heb ook helemaal geen spijt dat ik deze stap toen heb gezet. Mijn wieg stond in  Helmond, mijn hart ligt in Helmond en dat blijft ook zo! Kort na mijn aantreden kreeg ik direct te maken met de ongekende gevolgen van de corona pandemie.
De wereld stond stil, hoe lang dit zou gaan duren, wisten we niet ..
Ik mocht meteen vol aan de slag om de gevolgen van de pandemie voor Helmond in kaart te brengen. Dit ging razendsnel. We startten onder andere een ondernemersloket, schortte enkele lokale heffingen op, huren voor gemeentelijke panden werden opgeschort en waar ik het meest trots op ben is, dat we met de crisis- en herstelnota bijna 12 miljoen euro vrij hebben kunnen maken om de stad nog sterker uit de crisis te laten komen, zonder de inwoners op te zadelen met extra financiële lasten. Dit kon alleen omdat we financieel gezond waren en… op dit moment ook nog steeds zijn.


Ik had de opgave om de financiële situatie van de gemeente gezond te houden. Nu was ik daar vanuit mijn achtergrond al aardig in thuis en als wethouder heb ik hier met veel plezier vorm aan gegeven. Ondanks de gevolgen van de corona-crisis laat ik Helmond financieel gezond achter en daar ben ik trots op.


We hebben de afgelopen jaren geld vrij kunnen maken voor Sport- en beleefcampus de Braak en het nieuwe Huis voor de Stad en dat gun ik onze stad van harte.
Al snel na mijn aantreden kwam het dossier Automotive Campus op tafel. Dit heeft veel gevraagd. Waar we dachten de juiste partner te hebben gevonden voor de privatisering van de campus werden we overvallen door de verkoop van de High Tech campus in Eindhoven aan een buitenlandse partij. Dit vroeg om een lastig besluit; Doorgaan met alle risico’s van dien voor de Automotive campus of ingrijpen en de intentieovereenkomst ontbinden. Dat we de keuze hebben gemaakt om terug naar de tekentafel te gaan en te onderzoeken of een private publieke samenwerking mogelijk is, is de beste keuze geweest die we konden maken.


De campus, de parel van Helmond waar innovatie aan de orde van de dag is, daar moeten we zuinig op zijn. Ik had graag de volgende stappen willen zetten en ik durf voorzichtig wel te stellen dat zijn mooie stappen. Maar ik laat dat nu over aan het nieuwe college in de hoop dat de ingeslagen weg verder zal worden uit gelopen en dit de campus de groei kan geven die het zo verdient!


“Helmond Start”,  is nog zo’n ontwikkeling waar ik enorm trots op ben.
We hebben een platform voor startende ondernemers opgezet in Helmond om ondernemerschap te stimuleren en starters te ondersteunen bij de eerste schreden. Ik was een paar weken geleden nog bij één van de bijeenkomsten die door Helmond start worden georganiseerd en ik was positief verrast door de steeds groter wordende groep ondernemers die hierop is aangehaakt. Dit biedt kansen en verdient in mijn ogen zelfs een doorontwikkeling. Een ontzettend mooi initiatief met enthousiaste kartrekkers, Cor van de Waterlaat en Ellen van Schijndel. Ik laat dit met een gerust hart achter, want ik voel de “drive” van deze mensen en de behoefte die er is vanuit ondernemers in onze stad. Prachtig om te zien hoe bestaande ondernemers de starters vooruit helpen. Houd dit vast met elkaar!


Dan de bedrijventerreinen. Er wordt door ondernemers geschreeuwd om extra ruimte voor bedrijvigheid. De afgelopen jaren heb ik me hier dan ook flink voor ingezet. Zoals het er nu naar uit ziet,  gaan we voor de korte termijn met Varenschut-Noord extra ruimte krijgen. Daarnaast hebben we een sterke samenwerking opgezet met gemeenten in de regio en staan alle neuzen dezelfde kant om een “regionaal bedrijventerrein” te realiseren in een overeengekomen zoekgebied. En nee, dit is er niet volgend jaar al. Deze majeure ruimtelijke ontwikkelingen kosten helaas veel tijd. Teveel tijd, durf ik wel te stellen. Samen met de bestuurders van de regiogemeenten heb ik regelmatig aandacht  gevraagd bij de provincie voor deze veel te lange doorlooptijden. Ik ben ervan overtuigd dat we hier uiteindelijk wel uit gaan komen en voor de lange termijn zicht hebben op een groot, nieuw regionaal bedrijventerrein. Maar we moeten zeker ook aandacht houden voor onze bestaande bedrijventerreinen en het toekomstbestendig maken hiervan. Daar hoort ook grootschalige herstructurering bij en herijking van de regels met betrekking tot bouwhoogte en parkeren om te komen tot efficiëntere ruimtebenutting.


Dan, de economische visie. Een belangrijke stap in de economische groei van Helmond. Met en voor ondernemers gemaakt. Een mooi moment in dit proces was het kasteeldiner, waar we met een aantal ondernemers de visie hebben omarmd. Dit zorgvuldige proces heeft ervoor gezorgd dat er een lange termijn visie ligt waar we mee verder kunnen. Niet voor niets dat de Raad dit unaniem heeft aangenomen. Maar, we zijn er nog niet, er moet nog een stap gezet worden om het uitvoeringsprogramma te maken en ik hoop dat de betrokkenheid van de ondernemers uit de stad ook hierbij groot gaat zijn. Samen kunnen we zoveel beter en sneller, de gemeente Helmond heeft die input keihard nodig.
Nog een laatste hoogtepunt dat ik graag met u wil delen, voordat ik naar mijn afronding ga.


BOOST. Dit loket is hier gevestigd op de Brainport Human Campus en biedt de werknemers en werkgevers in de arbeidsmarktregio de Peel een plek waar een leven lang ontwikkelen in de praktijk wordt gebracht. Mensen kunnen hier terecht voor loopbaanadvies of een traject van werk naar werk. Misschien moet ik hier de komende weken ook eens binnen lopen.
Dan nu, ben ik toegekomen aan mijn afsluiting.


Ik ben blij dat jullie hier allemaal zijn en ik jullie persoonlijk kan bedanken. Ik zal dan ook niet allemaal jullie namen noemen, maar 4 personen wil ik in het bijzonder bedanken. Ten eerste natuurlijk mijn echtgenote Jacoline. Vele weekenden en avonden heb je jezelf alleen moeten vermaken omdat ik te druk was met het voorbereiden van de vele vergaderingen en het bijwonen daarvan in de avonduren. Zonder jou had ik mijn functie van het wethouderschap nooit kunnen uitoefenen.
Tweede persoon is mijn bestuursadviseur, Candy Mulder. Jij hebt me altijd met raad en daad bij gestaan en het maakte ook niet uit op welk tijdstip ik belde, je was er voor me. Dank ook voor jouw bijdrage in mijn doorontwikkeling als wethouder. Ik had hier graag samen met jou nog een vervolg aan willen geven. Derde persoon is mijn voormalig secretaresse, Jolanda Benders. Voormalig omdat Jolanda in januari een andere functie heeft gekregen binnen de gemeente.  Ik weet het nog als de dag van gisteren dat ik begon als wethouder. Wat werd ik, voor mijn gevoel  door jou in de watten gelegd! Jij regelde echt alles en beheerde ook mijn agenda. Als mensen een afspraak met we wilde maken, dan moest dat via jou en op jouw manier. Je was daar heel strikt in. Zo strikt, dat als het niet via jou lukte, mensen het dan maar via mij probeerden. Dat heb ik volgens mij één keer gedaan en toen liet ik dat wel voortaan uit mijn hoofd.  Je was van de structuur en een vooruitziende blik. Als er dingen opgepakt moesten worden door jou, hoefde ik het zelf vaak niet eens te vragen. Jij had het al geregeld.  Dank voor de ondersteuning en de vele fijne gesprekken die we met elkaar mochten hebben. Laatste persoon is mijn huidige secretaresse Annemieke Toonen. Al langer wisten Candy en ik dat Jolanda ons zou gaan verlaten. Wij hadden er beiden een hard hoofd in dat er een “Jolanda 2.0” gevonden zou worden om ons te ondersteunen. Uiteindelijk werd jij uitverkozen om deze zware taak te vervullen. De klik was er weer meteen en van deze wisseling heb ik bijzonder weinig last gehad. Ook jij bedankt voor de ondersteuning en het begrip voor het chagrijn wat ik de laatste weken toch wel erg moeilijk onder tafels en stoelen kon schuiven. Dat geldt trouwens voor heel de ambtelijke organisatie!  
Toen ik nog ondernemer was, dacht ik dat ambtenaren achterover leunend in de stoel uit het raam staarden tot de vrijdagmiddag was aangebroken en dat ze alleen maar bezig waren om mij het leven als ondernemer zo moeilijk mogelijk te maken.
Maar wat heb ik me daar toch vreselijk in vergist. In de eerste twee weken van mijn wethouderschap heb ik dan ook veel excuses gemaakt voor de kwaaie brieven die ik in mijn tijd als ondernemer richting de gemeente had gestuurd over van alles en nog wat.


Bij gemeente Helmond werken professionals, mensen die van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, 7 dagen per week klaar staan voor onze stad. Als stad moeten we hier zuinig mee omgaan. Ik spreek dan ook de wens uit dat we ambtelijke organisatie nog slagvaardiger maken, zodat ook ambities voor de toekomst van onze stad waar gemaakt kunnen blijven worden. Samen maken we immers de toekomst!
Ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking, de inspiratie en de steun in de afgelopen jaren.
Het was me een waar genoegen…. Het gaat u allen goed!