Vragen groenonderhoud wijkpark Brouwhuis

Rick Koolen stelde onlangs vragen aan het college over het groenonderhoud in het wijkpark Brouwhuis. Zijn brief met vragen aan het college leest u hieronder.

Geacht college,

In het Wijkspeelplan Brouwhuis 2019-2023 wordt aangegeven dat de gemeente toe wil naar centrale speel- en sportplekken. Deze centrale speel- en sportplekken zouden een hoge verblijfswaarde moeten bevatten waardoor sporten, spelen en ontmoeting wordt gestimuleerd bij alle leeftijden. In het Wijkspeelplan Brouwhuis 2019-2023 wordt het wijkpark benadrukt als de meest vooruitstrevende centrale plek.

Onlangs heeft onze fractie kennis genomen van de huidige staat van het wijkpark in Brouwhuis. Het wijkpark is bij voldoende groenonderhoud een plek waar wordt gesport, gespeeld en ontmoet. Helaas heeft het achterstallig groenonderhoud een drempel bij bewoners gecreƫerd waardoor het sporten, spelen en ontmoeten beperkt wordt. Ook na meldingen bij de gemeente is deze beperking helaas nog niet verholpen.

Wij vinden het van belang dat de bewoners van Brouwhuis geen drempel ervaren bij het sporten, spelen en ontmoeten in het wijkpark. Daarom de volgende vragen:

1. Wat is de frequentie van het groenonderhoud in het wijkpark in Brouwhuis?

2. Bent u op de hoogte van het achterstallig groenonderhoud in het wijkpark in Brouwhuis?

3. Zijn de meldingen over het achterstallig groenonderhoud in het wijkpark in Brouwhuis bij u bekend? Zo ja, wat heeft u hiermee gedaan?

4. Bent u ook van mening dat de huidige staat van het wijkpark in Brouwhuis bij achterstallig groenonderhoud niet uitnodigt tot het sporten, spelen en bewegen?

5. Is de frequentie van het groenonderhoud volgens u passend bij de behoefte aan groenonderhoud in het wijkpark in Brouwhuis?

Namens de VVD raadsfractie Helmond,

Rick Koolen