Geen brede coalitie

Een verklaring van de VVD Helmond n.a.v. de brief van informateur Frits Lintmeijer.

Brede coalitie
De VVD Helmond is bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen door een zetel te winnen de tweede partij van Helmond geworden. Wij zijn onze kiezers daarvoor zeer dankbaar en zijn daarom met zelfvertrouwen de verkenningsfase van de coalitieonderhandelingen ingegaan. Wij vinden dat in een nieuwe coalitie recht zou moeten worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. Daarom hebben we de informateur laten weten graag gezamenlijk met GroenLinks te willen onderzoeken of een coalitie met in elk geval ook Helder Helmond en nog één andere partij tot de mogelijkheden zou kunnen horen. Op die manier zouden we een brede coalitie kunnen vormen waarin iedere Helmonder zich kan herkennen. 

‘It takes two to tango’.
Helaas bleek GroenLinks niet serieus open te staan voor een dergelijke constructie en heeft die partij er om ideologische en politieke redenen voor gekozen om een coalitie over links aan te gaan met zes kleine overwegend verliezende partijen. De nummers 2,3 en 5 te weten de VVD, Helder Helmond en het CDA werden hiermee buitengesloten. Wij denken dat dit niet bijdraagt aan het vertrouwen van de Helmondse kiezer in de politiek. Ook de keuze voor 7 wethouders vinden wij naar de stad en het gemeentelijk bestuur toe moeilijk uitlegbaar. Dat de inhoudelijke verschillen niet zo groot zijn als menigeen denkt blijkt wel uit het feit in de gesprekken met de informateur geen breekpunten zijn genoemd. Ons verkiezingsprogramma (zie onze website vvdhelmond.nl) wordt nu door een enkeling te rechts genoemd maar was dat met een duidelijk streven naar brede welvaart uitdrukkelijk niet.

De helft+1
Maar omdat men in een democratie kan besturen met de helft+1 is de coalitie die nu gevormd gaat worden natuurlijk gewoon legitiem. We weten allemaal dat je samenwerking net als vrede niet kunt afdwingen als er geen wil is om dat te doen. De VVD gaat de komende jaren op een constructieve manier oppositie voeren en zal daarbij waar mogelijk gezamenlijk optrekken met andere oppositiepartijen. Op die manier denken wij nog steeds veel voor onze prachtige stad, onze inwoners en onze ondernemers te kunnen betekenen. Wij blijven open staan voor redelijke compromissen en zullen waar mogelijk het beleid van de coalitie proberen te beïnvloeden.

Voor nu rest nogmaals een dankwoord aan al onze kiezers! Wij hopen u snel tegen te komen bij een van de bijeenkomsten die wij organiseren of simpelweg elders in de stad. U kunt ons ook blijven volgen via facebook, LinkedIn, Instagram of twitter.

Met vriendelijke groeten,
Theo Manders
Fractievoorzitter VVD Helmond