VVD Helmond denkt aan gemeentelijke Veteranendag

HELMOND – Veteranen verdienen meer waardering dan ze nu krijgen en daarom zou Helmond er goed aan doen om een jaarlijkse Veteranendag op touw te zetten. Dat vindt Joyce Willems-Kardol, nummer twee op de VVD-lijst van de gemeenteraadsverkiezingen van komende week.

Kijkend naar andere gemeenten ziet Willems-Kardol in Helmond meer mogelijkheden om veteranen te eren. Ze denkt hierbij onder andere aan om het anjerveld aan te vullen met jaarrond bloemen met een bankje. Ook zou er een optreden van een militair orkest kunnen plaatsvinden, dit ter “verbroedering en bewustwording". Verder zou er een gemeentelijk inloophuis kunnen worden ingericht, waar veteranen hun verhaal kwijt kunnen. En zouden veteranen gastlessen kunnen verzorgen binnen het Helmondse onderwijs.

Oproep aan het college van B&W en raadsleden
Aanleiding is de dinsdagmiddag ontvangen brief van de Helmondse veteraan Henk van Dijk waarover hij zegt: ’’Onder enkele veteranen heerst de indruk dat er op gemeentelijk niveau te weinig waardering voor hen zou zijn’.

Willems-Kardol, gediplomeerd luchtmachtofficier, kan deze gedachte wel begrijpen: “Zelf ben ik ook een trotse veteraan. Helmondse veteranen verdienen onze waardering en daar kunnen we meer voor doen. Denk hierbij ook aan de zorg voor veteranen’’. De VVD’er ging in 2008 vrijwillig op uitzending naar het ISAF-hoofdkwartier in Afghanistan. Een jaarlijkse gemeentelijke veteranendag, bijvoorbeeld op de dag van de bevrijding van Helmond, ziet de VVD wel zitten.Bosnië-veteraan Wilbert Linders, de nummer 6 van de lokale partij Mì Hellemonders, onderschrijft deze oproep: ”Het is heel belangrijk om te blijven communiceren richting veteranen en dat kunnen we gezamenlijk beter doen.”

Zorgplicht
Vanuit de overheid en gemeente is er een bijzondere zorgplicht voor veteranen vastgelegd in de Veteranenwet. Te denken valt aan veteranen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt en daar blijvend last van hebben, of zelfs dakloos worden. Deze bijzondere groep inwoners, mag best wat extra zorg en waardering krijgen en daar kan het Nederlands Veteraneninstituut bij helpen. ’’Belangrijk is dat gemeenten hun eigen momenten kiezen, voor het eren van hun eigen veteranen. Maar je kan als gemeente ook meer doen’’ aldus Koos Sol van het Nederlands Veteraneninstituut tijdens de Gemeentelijke Inspiratiedag 2022.

In Helmond zijn er ongeveer 650 veteranen. Een veteraan is lang niet altijd een persoon op leeftijd. Er zijn ook veel “jonge” veteranen. Veteranen zijn alle (oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die ons land dienden in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. Nederlandse en misschien ook Helmondse militairen zijn afgelopen week vertrokken naar Roemenië om aan de grens met Oekraïne het NAVO-bondgenootschap te versterken.