‘Helmond is een groeidiamant’

Energie voor tien, een zwak voor het vmbo én hij maakt zich sterk voor het Helmondse bedrijfsleven. Tien vragen aan de nieuwe VVD-lijsttrekker Theo Manders: het hart op de juiste plek en fervent quizkandidaat op de Nederlandse televisie.

Hoe vaak was je op tv?

Manders: “Volgens mij 24 of 25 keer in programma’s zoals Twee voor Twaalf, Eén tegen 100, de Ted Show, Doet-Ie ‘t Of Doet-Ie ’t Niet, You’re Back in The Room, het mes op tafel en The Price is Right. De een vindt het leuk om postzegels te verzamelen en ik vind het spannend en interessant om aan dit soort programma’s mee te doen.”

Je vrouw Yvonne was lange tijd wethouder in Helmond. Hoe verliep jouw politieke carrière?
Manders: “Op de achtergrond zat ik in het bestuur van VVD Helmond en was toen vooral ondersteunend bezig met bijvoorbeeld de organisatie en de campagnes. Nadat Yvonne als wethouder stopte ben ik gegaan voor een plaats op de kandidatenlijst. Vier jaar geleden werd ik, dankzij voorkeursstemmen gekozen als raadslid. Sinds 4 maanden kwam daar de taak van fractievoorzitter bij. Afgelopen najaar volgde tijdens de algemene ledenvergadering mijn verkiezing als lijsttrekker.

Hoe zou je jezelf als politicus omschrijven?
Manders: “Zeer gedreven in alles wat ik doe. Ik probeer argumenten en standpunten goed in me op te nemen. Ik zoek consensus, maar deins niet terug voor een meningsverschil en waai niet met alle winden mee. Op de dinsdagen (Manders werkt vier dagen per week als docent geschiedenis, red.) leg ik zoveel mogelijk werkbezoeken af in Helmond, waar ik informatie ophaal. Juist op deze informatie is ons nieuwe verkiezingsprogramma gebaseerd.”

Wat is het beeld dat je van Helmond krijgt voorgeschoteld?
Manders: “Veel gaat goed, sommige zaken verdienen verbetering. De gemeente mag wel eens wat minder bureaucratisch te werk gaan. Tussen de vraag vanuit bijvoorbeeld het MKB, de zorg en het bedrijfsleven en het aanbod op de arbeidsmarkt is vaak sprake van een mismatch. Dat laatste vraagt om meer afstemming tussen het onderwijs en werkgevers.

De arbeidsmarkt is enorm in beweging; veel van de beroepen van nu bestaan over tien jaar niet meer. Ik ben 25 jaar decaan geweest. In deze periode heb ik leerlingen altijd geadviseerd om te blijven investeren in ontwikkeling en employability. Dat is zeker ook nodig in Helmond met bedrijven en instellingen die zijn gericht op verandering en innovatie. Het is een hele opgave om ook onze inwoners mee te laten bewegen met deze veranderingen.”

Waarom ben je VVD’er?
Manders: “Omdat ik uitga van eigen kracht en de handen uit de mouwen steken. Vroeger heb ik het soms best zwaar gehad als zoon van een fietsenmaker, die ernstig ziek werd terwijl mijn moeder een kruidenierszaakje runde. Deze twee ondernemers hebben de tijd meegemaakt dat ze werden weggedrukt door de grote supermarkten. Dan leer je dat er niemand aan de deur staat die zegt: ik help je verder. Ik heb toen geleerd dat je zelf iets van het leven moet maken en ja, als het misgaat is er gelukkig een overheid die helpt, maar uiteindelijk ga je weer zelfstandig verder. Zelf ben ik opgegroeid in de crisisjaren zeventig. In de jaren tachtig had ik drie banen om mijn studie geschiedenis en mijn eerste huisje te kunnen bekostigen.”

Waar haal je de energie vandaan?
Manders: “Dingen aanpakken vind ik ontzettend leuk. Onderwijs is bijvoorbeeld m’n passie. Bij wijze van spreken zou ik zelfs onbetaald nog les over de Eerste Wereldoorlog of jaren ‘70 geven. Ik maak m’n eigen online lesmateriaal met een verhaal en quiz erbij – overal op de wereld af te draaien. Ik ben niet iemand die ’s avonds op de bank een voetbalwedstrijd kijkt. Ik ben 24/7 bezig met onderwijs, politiek, stukjes schrijven, achter de computer aan websites werken en nu bijvoorbeeld posters en flyers maken.”

Dan blijft er geen tijd over voor hobby’s.
Manders: “O jawel hoor. Tijdens de onderwijsvakanties ga ik samen met Yvonne en onze dochter Isabelle graag het avontuur aan. We trekken dan met onze backpack door de natuur en maken kennis met allerlei vreemde culturen.

Je profileert je als iemand met het hart op de juiste plek, vertel.
Manders: “Als mentor in het onderwijs merk je dat er genoeg kinderen zijn die niet in de meest ideale omstandigheden opgroeien. Door een luisterend oor te zijn en vooral te kijken naar kansen, zie je dat kinderen enorm kunnen groeien. Op mijn LinkedIn zie ik veel voorbeelden van oud zorgleerlingen die goed zijn terechtgekomen. Ook al durfden ze vroeger het schoolgebouw niet binnen te gaan of konden ze door autisme of dyslexie moeilijk meekomen. Het is toch fantastisch als zo’n oud-leerling die een fijne baan heeft gevonden daarna een bericht stuurt dat hij op de koffie komt om me te bedanken.”

Wat is je ultieme droom voor Helmond?
Manders: “Dat we onderdeel worden van het grootste innovatiegebied van Nederland. We zitten met Eindhoven en omringende plaatsen in de Brainportregio, waarvan Helmond geografisch gezien de brug is tussen Eindhoven en de Peel. Een gebied met een groot cluster aan innovatieve bedrijven. Vroeger was Helmond de plaats waar iedereen zogezegd in trainingspakken rondliep, maar vergeleken met twintig jaar geleden staan we er goed op: er zijn prachtige woonwijken gekomen en er zit op de Automotive Campus, Food Tech Brainport, binnen het MKB en de slimme zorg enorm veel innovatieve kracht. Ik denk dat dit in de Randstad nogal eens wordt onderschat: Helmond is een groeidiamant die aan het shinen is. De verdiencapaciteit is groot, maar dat kan alleen zo blijven als onze ondernemers hiervoor de ruimte blijven krijgen.”

Hart voor onderwijs én ondernemers. Hoe trek je tijdens de verkiezingen twijfelaars over de streep?
Manders: “Bij mij stem je op een mensenmens die weet dat het in het leven niet altijd gemakkelijk is om dingen voor elkaar te krijgen en dat je er soms hard voor moet werken.
Ik zit vol energie en ben altijd bereid om het gesprek aan te gaan en heb aandacht voor wat er leeft bij de inwoners. Hierbij ga ik uit van samenwerking in plaats van conflict. Wel ben ik een type dat meediscussieert. Ik ben geen politicus die stil en anoniem op de achtergrond blijft.”