VVD Helmond wil ‘unieke’ winkelier op zoek naar winkelruimte gaan faciliteren

VVD Helmond pleit ervoor hulp te bieden aan middenstanders die op zoek zijn naar winkelruimte in het Helmondse winkelgebied. Met een steuntje in de rug kunnen ze makkelijker een zaak opzetten in leegstaande winkelruimte.

Het initiatief zou volgens de nieuwe VVD-lijsttrekker Theo Manders moeten leiden tot een gevarieerder winkelaanbod met meer exclusieve en unieke winkels. Deze zijn volgens Manders een verrijking voor het Helmondse winkelcentrum. Die hulp kan ook worden ingezet zodra een winkelier zich wil vestigen in een wijkwinkelcentrum. “We moeten meer gaan denken in mogelijkheden in plaats van belemmeringen en meedenken met de ondernemers”

Speciaalzaken

Helmond Marketing kan zich prima vinden in de plannen. Onderzoek wijst uit dat er in Helmond ruimte is voor winkels in het middelhoge en hoge segment, zegt centrummanager Linda Haverkamp. Speciaalzaken met A-merken genieten duidelijk de voorkeur boven de grote winkelketens. Hierbij valt te denken aan speciaalzaken op het gebied van onder andere mode en schoenen. Ook horecazaken met een aanbod van healthy food zorgen voor meer variatie. Haverkamp: “Bijvoorbeeld een zaak waar je yoghurt met granola of poké bowl kan eten.”

Door toevoeging van speciaalzaken aan het winkelaanbod kan Helmond zich beter onderscheiden van omliggende gemeenten. “Dat betekent dat we inzetten op een uniek aanbod met een relatief hoog aantal kleine zelfstandige winkeliers”, aldus Haverkamp. “We willen niet zijn zoals andere steden waar de belangrijkste winkelstraat precies lijkt op elke andere Nederlandse winkelstraat.”

Begeleiding bij herbestemming

VVD Helmond wil winkeliers ook gaan begeleiden zodra ze winkelpanden deels willen herbestemmen tot woning. Vastgoedeigenaren ‘vangen’ op deze manier twee keer huur, waardoor de bereidheid zou toenemen om de huur van de winkelruimte, ook wel plint genoemd, te verlagen.  In het Helmondse centrum staat tussen de 7 à 10 procent van de winkelpanden leeg. Nog niet zo lang geleden ging het om liefst 17 procent. Het beleid van de gemeente is erop gericht om relatief lang leegstaande panden in de aanloopstraten te herbestemmen tot woning. Hierdoor krijgt het winkelcentrum een compacter aanzien. Ook stelt de gemeente zich flexibeler op dan voorheen als het gaat om het herbestemmen van de bovenetage tot woning.