Jeugdig politiek talent uit Brouwhuis.

Op plek 7 van de kandidatenlijst van de Helmondse VVD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vinden we Rick Koolen, pas 21 en bestuurskundige in opleiding.

Inzet voor Brouwhuis
Koolen wil zich onder andere gaan inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid in Brouwhuis waaronder de stankoverlast. Hij wil dan ook dat de strijdende partijen constructief gaan overleggen om de stankoverlast veroorzaakt door mesterverwerker Den Ouden te minimaliseren. In de zoektocht naar een definitieve oplossing in het slepende dossier waakt de inwoner van de wijk Brouwhuis ervoor om er met gestrekt been in te gaan. In plaats hiervan ziet hij voor gemeente Helmond een bemiddelende rol weggelegd tussen Den Ouden, het actiecomité Stop De Stank Brouwhuis en de wijkraad.

Koolen: “Geuroverlast is een aanhoudende bron van zorg in de wijk Brouwhuis. Wij willen dat de gemeente een aantoonbaar bemiddelende rol gaat spelen om zodoende in overleg met de ondernemers, inwoners en de provincie de problemen te minimaliseren. Overleg dus, in plaats van confrontatie.” Dit is dan ook terug te vinden in het nieuwe verkiezingsprogramma ‘’Sterker verder’’ van de Helmondse VVD.

Brouwhuis-bewoner Jelmer van Herpen hoopt dat partijen eerder nog vandaag dan morgen nader tot elkaar komen in wat in de media een ‘uitputtingsslag’ is gaan heten. Net als veel andere wijkbewoners is de stankoverlast hem een doorn in het oog. “Het stinkt altijd. Of je nou aan het sporten bent, buiten wandelt, barbecuet in de tuin; zomer, winter, herfst – altijd. Het zou erg fijn als er eindelijk eens een oplossing komt.”

Starters- en seniorenwoningen
Eenmaal gekozen wil Koolen zich in de komende raadsperiode ook inzetten voor voldoende starters- en seniorenwoningen in zijn wijk. In beide categorieën moet er volgens de politicus in spe flink bijgebouwd worden. “Veel senioren kunnen niet doorstromen naar seniorenwoningen, vanwege een tekort hieraan. Daardoor blijven ze langer in hun huis wonen, waardoor er minder woningen vrijkomen voor starters en jonge gezinnen. Oplossing zou dus zijn om meer huizen of meer seniorenwoningen bij te bouwen, zodat de doorstroom beter verloopt en er meer woningen beschikbaar komen voor starters en jonge gezinnen.”

Volkscultuur
Ook wil Koolen dat gemeente Helmond evenementen in Brouwhuis blijft faciliteren. “Wij koesteren onze cultuur. Daarbij horen nadrukkelijk ook volkscultuur, immaterieel erfgoed en cultuurhistorische evenementen zoals de boeremèrt, het pleinfeest en de vele activiteiten van verenigingen.”

Jongeren
Koolen hoopt dat jongeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart het stemhokje zullen opzoeken. “De Helmondse jeugd moet een stem krijgen. Jongeren voelen zich vaak niet gehoord in de politiek en daar wil ik verandering in brengen.” Koolen wil graag het politieke aanspreekpunt zijn voor jongeren, zodat ook zij een stem krijgen in de politiek.

‘Geen zonnepark in Kloostereind’
Behalve een oplossing voor de stankoverlast in de wijk Brouwhuis wil de Helmondse VVD de komst van een zonnepark in Landschapspark Kloostereind tegenhouden. Dat zegt Rick Koolen (21), beoogd VVD-raadslid, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Volgens Koolen is Landschapspark Kloostereind essentieel voor de leefbaarheid in de woonwijk aan de oostkant van Helmond. Eerder werd al voorkomen dat er een zonnepark zou komen in Stiphout, een wijk aan de westzijde van Helmond. Het landschapspark Kloostereind staat in de integrale beleidskaart (zie bijlage) van de gemeente Helmond aangemerkt als een gebied dat potentieel in aanmerking kan komen voor grootschalige opwekking van zonne-energie.