‘Helmondse bedrijven moeten restenergie aan elkaar kunnen leveren’

HELMOND 28-01-2022 – Bedrijven in Helmond zouden vrijelijk restwater of zonopgewekte elektriciteit aan elkaar moeten kunnen doorspelen. Dat vindt VVD Helmond dat in dit verband pleit voor meer netwerkcapaciteit en soepelere regelgeving.

De liberalen steunen de ambities van het Helmondse bedrijfsleven om in 2035 CO2-neutraal te produceren. Om dit te realiseren werken bedrijven en de gemeente samen in het zogeheten Smart Synergy Helmond. Het samenwerkingsverband haalde al een Europese subsidie binnen, maar om de uiteindelijke doelstelling te bereiken zijn nog tientallen miljoenen euro’s nodig.

Eén van de bottlenecks is dat er onvoldoende infrastructuur beschikbaar is. Daar moet de komende jaren verandering in komen, vindt de kersverse VVD-fractievoorzitter en lijsttrekker Theo Manders. “Bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om opgewekte energie via een warmtenet onderling aan elkaar uit te leveren. Zoals het er nu naar uitziet moeten we vijftien jaar wachten op extra capaciteit op het nu overvolle netwerk.”

Innovatieve koploper
Het standpunt van de VVD sluit aan op dat van parkmanager Frits Rutten, afgelopen december nog gastspreker over dit onderwerp tijdens een Webinar van VNO-NCW. Rutten hoopt dat er aanjaagsubsidies komen van bijvoorbeeld gemeente en provincie. De CO2-doelstelling en de wens om opgewekte energie en overtollig water en restmateriaal onderling uit te wisselen moeten van het Bedrijventerrein Zuidoost Brabant (BZOB) landelijk een innovatieve koploper maken.

Overtollig proceswater
Rutten: “Ondernemers willen echt graag groen ondernemen, maar lopen nu tegen grenzen aan. De tijd dat vrachtwagens nog worden afgespoten met drinkwater is binnenkort echt voorbij. Straks gebeurt dit met zogeheten proceswater: water dat elders in de industrie al eens voor een ander doel is gebruikt. Maar dan moet er wel een netwerk zijn dat dit proceswater voor andere bedrijven beschikbaar maakt.”

Vergunningen
VVD Helmond pleit in haar nieuwe verkiezingsprogramma ‘Sterker verder’ ook voor een landelijke versoepeling van vergunningen zodat restenergie makkelijker kan worden doorgegeven en heeft deze wensen inmiddels doorgespeeld naar de VVD Tweede Kamerleden die hierover gaan. Parkmanager Rutten hoopt dat het energienetwerk op BZOB in 2024 is aangelegd.