Ereschuld Jan van Brabant inlossen!

In Helmond mogen we in onze handjes klappen als je kijkt naar het middelbaar onderwijs dat onze stad aanbiedt. Het Dr.-Knippenbergcollege, Carolus Borromeus College, het Vakcollege, de praktijkschool Helmond én het Jan van Brabant. Op het Jan van Brabant na, maken alle scholen deel uit van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De OMO-scholen geven onderwijs vanuit een katholieke identiteit, terwijl het Jan van Brabant als enige middelbare school in Helmond openbaar onderwijs verzorgt.

Oude gebouwen
In 2014 betrok het Carolus Borromeus een prachtig, geheel nieuw, en modern gebouw aan de Markesingel in de wijk Brandevoort. Daarnaast verhuist het Dr.-Knippenbergcollege binnenkort naar de beleefcampus op de Braak, in de buurt van nieuw aangelegde sportvelden, een stadion en een zwembad. Het middelbaar onderwijs in Helmond staat dus goed op de kaart.
Maar naast al deze fantastische ontwikkelingen, lijkt er één middelbare school hier steeds naast te grijpen: het Jan van Brabant. Het Jan van Brabant heeft meerdere gebouwen in Helmond, waarvan het jongste gebouw uit 1992 stamt en het oudste uit 1867. Gebouwen met energielabel E, waardoor er veel geld, dat bestemd is voor onderwijs, moet worden uitgegeven aan energiekosten en onderhoud. Het Jan van Brabant verdient een nieuwe school, die duurzaam is en past binnen de huidige tijd, met het oog op onderwijsinnovaties.

Gemeente verantwoordelijk
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Hiervoor ontvangt de gemeente Helmond elk jaar geld uit het gemeentefonds. Scholen kunnen een nieuwbouwaanvraag indienen, maar zijn hierbij wel afhankelijk van de beschikbare middelen en de concurrentie met andere besturen. In de praktijk maakt dit het realiseren van nieuwbouw lastig.
Schoolbesturen kunnen bij de gemeente kiezen voor zogenaamde doordecentralisatie. Zo wordt de school zelf verantwoordelijk voor nieuwbouw en ontvangen zij het voor hun bestemde geld voor de huisvesting zelf. Ook worden de scholen dan eigenaar van hun eigen gebouwen. Op deze manier kunnen ze ook zelf de bouw van een nieuwe school realiseren. De gemeente moet wel akkoord gaan met deze doordecentralisatie.

Lang genoeg gewacht
De scholengroep van OMO heeft dit verzoek in 1999 ingediend bij onze gemeente en dat is in 2000 toegekend. Om deze reden hebben Carolus Borromeus en het dr.-Knippenbergcollege nieuwe scholen kunnen bouwen, terwijl het Jan van Brabant niets anders kon doen dan wachten op de gemeente. Het Jan van Brabant is afhankelijk van de mogelijkheden die Helmond kan bieden, maar de stad heeft hiervoor geen geld. Een nieuw schoolgebouw lijkt daarom juist nu verder weg dan ooit. De gemeente Helmond onderzoekt nu of de doordecentralisatie collectief kan worden georganiseerd, waarbij het huisvestigingsgeld in een onderwijsfonds wordt geplaatst. Schoolbesturen kunnen dan onderling afspreken wie wat waaraan uitgeeft. Het Jan van Brabant heeft lang genoeg gewacht en om deze reden zou de doordecentralisatie van het Jan van Brabant met voorrang moeten worden behandeld. Zij zouden hierbij niet hoeven te wachten op afstemming met (vrijwel) het gehele onderwijs in Helmond. Het liefst ziet onze fractie dat het Jan van Brabant, net als de scholen van OMO-scholengroep, zelf verantwoordelijk wordt en de huidige panden in eigen beheer krijgt.

Gelijkwaardige behandeling
Het Jan van Brabant verdient een nieuwe school, zodat er sprake is van een gelijkwaardige behandeling voor al onze middelbare scholen. In 2019 heeft VVD Helmond een motie ingediend (welke unaniem is aangenomen) in de hoop dit proces te versnellen. Wij gaan ons er nu ook hard voor maken om er voor te zorgen dat ook het Jan van Brabant een prachtig, nieuw en modern schoolgebouw kan betrekken. Want alleen zo kunnen we de ereschuld die we hebben in gaan lossen.

Michael Akkers
Raadslid VVD Helmond