Zonnecowboy's

Op dit moment is Helmond samen met de omliggende gemeentes plannen aan het maken voor de grootschalige opwekking van duurzame energie. Het streven is om als stad in 2035 klimaatneutraal te zijn. Omdat we in een innovatief tijdperk leven zijn de oplossingen die we vandaag aandragen misschien over een paar jaar al weer achterhaald. We wedden dus niet op één paard, maar blijven kijken naar nieuwe mogelijkheden!

Niets forceren
Hoe snel onze visie op de toekomst kan veranderen blijkt wel uit het feit dat zelfs Urgenda-voorvrouw Marjan Minnesma zegt zich vergist te hebben. Ze wil dat het kabinet stopt met investeren in biomassacentrales. Laten wij in deze regio daarom niets forceren en goed blijven nadenken zodat wij onze burgers over 10 jaar niet hoeven te vertellen dat ook wij ons vergist hebben.

Gas niet afschrijven
Het afschrijven van onze gasinfrastructuur lijkt daarom ook niet verstandig. Deze kan wel eens een verbindende en faciliterende rol gaan spelen. Zo zouden we in de toekomst ook andere energiedragers (zoals waterstof en groen gas) door onze leidingen kunnen transporteren.

Zonnecowboy's
Ook met het plaatsen van zonnevelden in ons schaarse en kostbare Helmondse buitengebied moeten we voorzichtig zijn. Zo zien we dat ontwikkelaars gedreven door flinke subsidies en snelle winsten op zoek gaan naar de plekken waar ze kunnen toeslaan. Ze speuren naar mazen in de wet en naar gemeenten die hun beleid niet op orde hebben. De inwoners van Stiphout hebben de laatste maanden aan den lijve ondervonden hoe slimme zonnecowboy ’s te werk kunnen gaan. Dit is een onwenselijke ontwikkeling en creëert het tegengestelde van wat we als stad willen bereiken. Het creëert namelijk weerstand in plaats van maatschappelijk draagvlak voor de noodzakelijke alternatieve energieplannen. Om dit soort van wild-west-taferelen te voorkomen wil de wethouder daarom samen met de gemeenteraad een aantal afspraken vastleggen.

Samen profiteren
Bij het opwekken van zonne-energie zal in eerste instantie worden gekeken naar de daken, daar valt nog een wereld te winnen. Maar met de daken alleen gaan we het niet redden. Dus misschien kunnen er ook plannen komen voor de ontwikkeling van een of meer zonnevelden binnen onze gemeentegrenzen. Die gaan er echter alleen komen als er draagvlak is onder de omwonenden. Ook is het voor de goedkeuring van een plan noodzakelijk dat minimaal 50 % van de opbrengsten terugvloeien naar de Helmondse burgers. Want ik denk dat samen slagen bij de energietransitie alleen lukt als we er ook samen van kunnen profiteren!


Theo Manders
Raadslid VVD helmond