Vacci (ja-nee) R

De kranten meldden onlangs dat de daling van de vaccinatiegraad in Nederland was gestopt. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een stijging zien. Als we de landelijke cijfers vergelijken met de Helmondse situatie zien we helaas een ander beeld.

Zo is het aantal zuigelingen in Helmond dat volledig gevaccineerd is, gedaald van 91.3% (2018) naar 89,8% (2019). Bij de schoolkinderen is de D(K)TP-vaccinatie zelfs nog sterker gedaald van 94.2% (2018) naar 90.4% (2019) (link naar cijfers).

Dit kan te maken hebben met religieuze motieven of het feit dat steeds meer mensen in Helmond denken dat vaccineren juist de gezondheid van hun kind schaadt. Soms worden deze inwoners beïnvloed door spookverhalen op Facebook of door een winactie waarbij zwangere vrouwen een blender konden winnen als ze hun kind de 22-wekenprik niet zouden geven.

Door het algoritme in Google komt de mening van ‘anti-vaxxers’ vaak hoog te staan in de ranking. Veel van de informatie op hun websites is echter niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar op aannames en meningen. Je zou soms denken dat er zelfs sprake is van twee gelijkwaardige inzichten. De Medische wetenschap is echter geen mening, het is gebaseerd op feiten waar 99% van de geneeskundige wereld achter staat.

De houding van de anti-vaxxers zorgt ervoor dat de veiligheid van anderen wordt bedreigd. Spring Kinderopvang in Helmond wijst de ouders er daarom ook nadrukkelijk op dat het afzien van deelname aan vaccinaties minder vrijblijvend is dan het wellicht lijkt. ‘Het recht op zelfbeschikking ontslaat individuen niet van de verantwoordelijkheid om rekening te houden met de belangen van anderen’. Estelle van der Ploeg (kinderopvang ’T Skooltje) zou het een goede zaak vinden ‘om kinderen die niet mee doen aan het vaccinatieprogramma, te kunnen weigeren’. Dat laatste wordt nu wettelijk mogelijk.

Als meer kinderdagverblijven hiervoor gaan kiezen ontstaan er op andere plekken echter gevaarlijke ‘brandhaarden’ met niet gevaccineerde kinderen. Ieder kind verdient een gezonde omgeving en ouders moeten er zeker van kunnen zijn dat de kinderopvang een plek is die zo veilig mogelijk is. We moeten dan ook serieus nadenken over verdere stappen. Ik sta daarom achter een nieuw wetsvoorstel van de VVD en SP dat oproept tot een vaccinatieplicht bij alle kinderopvangcentra. Deze plicht zou moeten ingaan als een kritische ondergrens van gevaccineerde kinderen wordt bereikt. Het gaat daarbij niet om een algehele vaccinatieplicht, het is voor ouders immers mogelijk om geen gebruik te maken van kinderdagverblijven. 

Theo Manders
Raadslid VVD

Deze tekst verscheen eerder op de weblog van Helmond.

P.S. De VVD heeft het college o.a. verzocht om een basisanalyse uit te voeren om de mogelijke oorzaken te achterhalen. (zie bijlage)