Regiobijeenkomsten verkiezingsprogramma

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen worden er regiobijeenkomsten georganiseerd door het hele land. De VVD wil graag van haar leden weten wat zij belangrijk vinden en dit opnemen in ons nieuwe verkiezingsprogramma.

WE ROEPEN UW HULP IN: GA MET ONS IN GESPREK OVER DE KOERS VAN ONZE PARTIJ!

Soms kunnen we leiderschap tonen en staan volop in de wind, soms moet er een compromis gesloten worden en zijn onze liberale uitgangspunten wat minder herkenbaar. Het mag echter nooit zo zijn dat er teveel ruimte ontstaat tussen wat onze leden verwachten en wat we in het dagelijks bestuur voor elkaar boksen. En toch….. Als we gesprekken hebben op ledenbijeenkomsten of u elders tegenkomen voelen we soms wat ontevredenheid. En onbegrip. Vroeger hadden we tussendoor nog oppositiejaren waarin je je inhoudelijk kon hergroeperen maar na bijna tien jaar nationale regeringsverantwoordelijkheid moet dat hergroeperen tijdens het besturen gebeuren.

En daarom bent u nu aan zet! Want we grijpen het jaar voor de verwachte landelijke verkiezingen, waarin ook een nieuw verkiezingsprogramma geschreven wordt, aan om ons volledig op de inhoud te richten. 

We beginnen met het organiseren van vier bijeenkomsten waarbij ik als voorzitter van onze Regio met u en andere betrokken VVD-ers in gesprek ga. Met u als individueel lid. Niet met u namens een bestuur, een fractie of als bestuurder. Nee, met u als iemand die bewust gekozen heeft om bij te dragen aan een liberaler Nederland door lid te worden van de VVD. En vooral met u als iemand die soms thuis bij het volgen van het nieuws denkt: ‘hé, is dat míjn VVD??’

En ook met oud-leden die niet voor niets óóit voor de VVD gekozen hebben en ergens onderweg teleurgesteld raakten en zelfs het lidmaatschap opgezegd hebben. 

Hoe scherper we de discussie voeren hoe dichter we bij de bron komen. Bij de bron vanwaaruit u ooit besloot lid van de VVD te worden.

De inhoud van de avonden willen we door u laten bepalen. Daarom vragen we om uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst in uw regio aan te geven over welke onderwerpen u het heel specifiek wil hebben.

De locaties:

Limburg 7 maart 2020,10.00 uur   

Orangerie vd Valk Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA Roermond
(tijdens festival Limburg Liberaal)


Oost-Brabant 14 maart 2020, 10.00 uur   
Noordkade-Uitjes 
Verlengde Noordkade 4a, 5462 EH Veghel


Zeeland 28 maart 2020, 10.00 uur  
Eeterij-spelerij Vierlinden, Kattendijksesijk 19 4463 AL Goes


West-Brabant 18 april 2020,10.00 uur   
Brasserie Tivoli, Jezuietenplein 33, 4731 HX Oudenbosch


De bijeenkomsten duren tot uiterlijk 12.00 uur. Aanmelden is niet verplicht maar wel aardig. Dit doe je via secretaris@vvdregiozuid.nl. 

U kunt uw mening trouwens ook delen via deeljeidee


Daarnaast organiseert de VVD ook landelijk nog een groot aantal themabijeenkomsten. Inschrijven doe je via onderstaande link.

https://www.vvd.nl/regiobijeenkomsten-verkiezingsprogramma/