Verleden heb je, de toekomst maak je!

December en januari zijn traditioneel maanden om terug te kijken en een blik te werpen op de toekomst. In 2018 ging onze partij de verkiezingen in met de leuze ‘Voor een stad met ambitie’. In het coalitieprogramma werd deze ambitie vertaald in een aantal concrete afspraken. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en kunnen we stellen dat een groot deel is gerealiseerd.

© Theo Manders


Zo werd de stad door accountantsbureau Deloitte gecomplimenteerd omdat de afdeling financiën met succes was gereorganiseerd. Daarnaast is er afgelopen jaren hard gewerkt aan de verbetering van de Helmondse economie. Een paar voorbeelden:

Bijna 2 miljoen is vrijgemaakt om de Helmondse bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en hiermee kunnen plannen voor een gezamenlijke warmte-koudeopslag, een proceswaterinstallatie en centrale parkeergarage op BZOB worden gerealiseerd.


In april hakte de gemeenteraad de knoop door en kreeg de Automotive Campus de mogelijkheid om verder te blijven groeien en op de valreep van het nieuwe jaar is besloten om 15 hectare nieuw bedrijventerrein aan te gaan leggen op Varenschut-Noord.


Ook is er in 2019 samen met het onderwijs, de provincie en het bedrijfsleven flink geïnvesteerd in de uitbreiding van een tweede groeiparel van onze stad, het Food Tech Park. Helmond loopt hiermee voorop bij de ontwikkeling van technieken om ons voedsel duurzamer, gezonder en veiliger te maken. 
Dit alles betekent niet alleen meer kennis, werk en meer economische groei, maar ook minder belasting voor het milieu.

Verleden heb je, de toekomst moet je maken en in die toekomst is het voor onze stad en ons land noodzakelijk nieuwe inkomsten te genereren en een nieuw verdienmodel op te zetten. Want alleen dan kunnen we de steeds verder oplopende kosten voor sociale voorzieningen en gezondheidszorg blijven betalen.


Daarom zijn wij blij dat onze stad in 2020 samen met de Peelgemeenten gaat onderzoeken of de aanleg van een groot regionaal bedrijventerrein vlak aan de A67 mogelijk is. 2020 Wordt ook een jaar van investeren in onze binnenstad. Door de verfraaiing van het centrum en de bouw van woningen zal ook de lokale economie het komende jaar een impuls gaan krijgen. Bij het ‘maken van een nieuwe toekomst en een nieuw verdienmodel’ hoort echter vooral innovatie en innovatie kun je niet los zien van onderwijs. We zullen ons in het komende jaar dus extra gaan inzetten voor modern en toekomstbestendig onderwijs.

Nog de beste wensen!


Theo Manders
Raadslid VVD


Deze tekst verscheen eerder op de weblog van Helmond.