Brainport Smart District.

De Helmondse wijk Brandevoort ligt midden in een regio waar het economisch voor de wind gaat. Mede dankzij Europese subsidies uit het verleden, zoals bijvoorbeeld het Stimulusprogramma is "Brainport" ontstaan. Intussen is de Brainportregio Eindhoven uitgegroeid tot een innovatieve toptechnologie regio van wereldformaat!

Daar profiteert Brandevoort ook van. Daar is het te doen! Met als gevolg dat bedrijven zich juist hier in de regio willen vestigen met uiteraard een bijpassende innovatief woningaanbod voor haar medewerkers.
 

Op dit moment wordt Brandevoort- Brainport Smart District uitgewerkt. Een zogenaamd "living lab" waar nieuwe systemen, materialen, producten, processen en diensten geïntegreerd worden toegepast en uitgeprobeerd op een wijze die onze aarde niet verder belast, vervuilt of uitput. Een voorbeeldwijk waar de ogen van de rest van de wereld op gericht zullen zijn! Ook hier geldt, dat (Europese) subsidies kunnen bijdragen om deze doelen (versneld) te bereiken en daar zal de VVD in Europa zich ook hard voor maken.

Immers, het terugdringen van CO2-uitstoot is een van de grote opgaven van deze tijd. Deze opgave kan alleen gerealiseerd worden met de beste ideeën vanuit bedrijven en wetenschap. Bedrijven moeten hier zoveel mogelijk de ruimte voor krijgen. Voor Nederland en vooral deze regio, biedt dit kansen. Met onze kennis kunnen we voorop lopen in nieuwe technologieën en deze vervolgens exporteren naar de rest van de wereld. 

Nederland is van oorsprong een handelsland en wij zijn het logistieke middelpunt van Europa. Wij profiteren van een open Europese markt. Regelgeving werkt echter enorm belemmerend en kostenverhogend. Dit heeft ook zo zijn negatieve effect op BSD waardoor realisatie van deze wijk een grotere uitdaging is, dan van te voren gedacht.   

Al enkele jaren wordt er inmiddels over Brainport Smart District gepraat, maar concrete aanwijzingen dat er spoedig gebouwd gaat worden, is voor een willekeurige voorbijganger van het stuk grond waar de wijk op geprojecteerd is, niet zichtbaar.  

Menigeen zal wellicht denken dat er helemaal niets gebeurt. Maar dit is echter verre van realiteit. Er gebeurt wel degelijk iets. Doordat zoveel verschillende bedrijven/particulieren meedoen, ontstaan er volop nieuwe innovatieve ideeën die op dit moment verder uitgewerkt worden. Er ontstaan samenwerkingen tussen verschillende bedrijven wat weer resulteert in nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een experimenteerwijk waar wonen en werken samen gaan en waar het gezond is te leven, te ondernemen en te verblijven.

Dit vraagt wat van de overheid. Niet alleen lokaal maar ook landelijk. Maar wat zou het toch mooi zijn als de landelijke overheid het gebied BSD zou kunnen aanwijzen als een regelluw gebied, waardoor BSD een impuls kan krijgen en er volop ruimte ontstaat om te experimenteren. 

Medio 2020 zullen de eerste tijdelijke woningen worden gerealiseerd. Wij hopen dat dit een eerste concrete aanzet zal geven voor nog meer ontwikkelingen in deze nieuwe wijk waardoor steeds meer potentiële partijen zullen aanhaken.  

 

Serge van de Brug,
VVD raadslid

(Bron gebruikte afbeeldingen)