Motie 'Inzet bodycams' aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van 5-11-2019 werd de motie van onze fractie unaniem aangenomen. De bodycam is een waardevolle toevoeging voor de uitoefening van politiewerk. Dat blijkt uit experimenten en onderzoek in politie-eenheden.

Minder geweld
In Amsterdam is een onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van bodycams door de politie. Uit dit onderzoek bleek dat in teams waar bodycams werden gebruikt aanzienlijk minder geweld tegen politieambtenaren plaatsvond. De agenten die bodycams droegen, kregen minder vaak te maken met bedreigingen en lichamelijke agressie.

Veiligheidsgevoel
Ook bleek dat meer dan 80 procent van de agenten bemerkte dat de bodycam de-escalerend kon werken.  Vooral als er geen alcohol of drugs in het spel was, had de wetenschap gefilmd te worden vaak een positief effect op het gedrag van mensen.

Ondersteunend bewijs
Behalve het de-escalerende effect van de bodycam, hadden ook de beelden zelf toegevoegde waarde. Ze konden bijvoorbeeld als ondersteunend bewijs worden toegevoegd bij een proces-verbaal. Het beeldmateriaal kon ook dienen om de observatie van betrokkenen te ondersteunen. Het werd als positief ervaren dat de beelden vaak gebruikt konden worden om een situatie achteraf te evalueren.

De fractie van de VVD Helmond is dan ook blij met de beslissing van de raad. Wij zien het als een eerste stap op weg naar gebruik van camera's bij alle handhavers en hulpverleners (zoals ambulancepersoneel en brandweermensen).

De volledige tekst van de motie leest u hieronder.Motie Inzet Bodycams


De gemeenteraad van Helmond op 5 november 2019 in vergadering bijeen,

Constaterende dat de inzet van bodycams:

  • ·       ervoor zorgt dat zowel het handelen van de politie als omstanders wordt vastgelegd, zodat de hele werkelijkheid wordt verteld.
  • ·       de-escalerend werkt en ervoor zorgt dat verdachten een stuk rustiger zijn.

Overwegende dat de inzet van bodycams:

  • ·       zal bijdragen aan de transparantie van politie en handhavers en daardoor aan het vertrouwen dat burgers hebben in deze instanties.
  • ·       een goede manier is om politiemensen en handhavers te beschermen tegen hinderlijk of gewelddadig gedrag van omstanders.
  • ·       naast de politie ook kan werken voor hulpverleners, ambulancepersoneel en brandweermensen.

Verzoekt het College:

·       Er bij de Nationale Politie op aan te dringen dat men overgaat tot het uitrusten van de Helmondse politie met bodycams, te beginnen bij de politie in het centrum en bij agenten die dienst doen bij grote evenementen en in risicogebieden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie VVD  Helmond.Bron informatie en afbeelding.