De kogel is door 'het stadhuis'!

De kogel is nu dan echt door de kerk of moeten we zeggen stadhuis. Helmond brengt immers alle gemeentelijke diensten binnen een paar jaar samen in een nieuw stadhuis. Dat komt op de plek van het huidige Stadskantoor. Net als eerder ’t Cour wordt ook de werklocatie in het Boscotondo-complex verkocht. Een ruime politieke meerderheid gaf hiervoor akkoord. (ED 11-09-2019)

© Theo Manders

Het is geen geheim dat de VVD fractie de visie ‘Toekomst gericht werken – Stadskantoor in beweging’ al vanaf het begin van harte heeft ondersteund.


De opmerking dat men met ‘gezond boerenverstand  kan beredeneren dat een overgang van werken op 4 locaties naar werken op slecht één locatie financieel voordeliger zal zijn, werd gestaafd door de massastudie. De Raad stemde dan ook op 10-9-2019 met een ruime meerderheid in met de verkoop van Boscotondo. Hierdoor komt een nieuw stadskantoor voor de Helmonders weer een stapje dichter bij.

Hoewel de wethouder natuurlijk nooit een 100% garantie kan afgeven voor een kostenneutrale bouw van het nieuwe stadskantoor kon hij wel garanderen dat een alternatief voorstel, met gedeeltelijk behoud van Boscotondo onze stad in de komende 40 jaar (als gevolg van extra kapitaal en exploitatielasten) miljoenen en miljoenen extra gaat kosten. De VVD stelde al eerder dat we niet met het voorgestelde plan  van het college maar juist met de alternatieve scenario’s  onverantwoorde risico’s nemen.

Het plan komt  op een ideaal moment, Boscotondo en ’t Cour kunnen tegen een uitstekende prijs worden verkocht en worden herontwikkeld terwijl de vraag naar nieuwe woonruimte enorm is. De extra inwoners in het hart van onze stad zullen door de ondernemers in het centrum met open armen worden ontvangen.

De economische groei zal, zoals het er nu naar uitzien de komende jaren aan kracht verliezen. Tijd dus om anticyclisch te gaan investeren, zeker gezien het feit dat geld lenen op de kapitaalmarkt tegenwoordig in feite gratis is. Onze nationale overheid zal met Prinsjesdag aankondigen dat ze mede hierom miljarden in onze economie gaat pompen. Een van de doelen is om onze economie versneld duurzaam en toekomstbestendig te maken. Laten dat nu juist ook de doelstellingen zijn bij de bouw van ons nieuwe Stadskantoor.
 
De uitwerking zal natuurlijk de bedrijvigheid in Helmond stimuleren en de ontwikkeling van het stationskwartier een positieve impuls gaan geven. Dat wil echter niet zeggen dat voor de VVD alles kan. Het budget behoort leidend te blijven. Indien er in de uitwerkingsperiode dus onverhoopte kostenstijging optreden dan vindt onze fractie dat de ambitieniveaus die nagestreefd worden (denk aan de post inrichting-interieur) bijgesteld zouden moeten worden. Het college heeft al aangegeven dat deze keuzes in een volgend stadium van het programma, op basis van doorgerekende ontwerpen aan ons zullen worden voorgelegd.

Bij de berekening van de kosten is uitgegaan van het huidige prijspeil en een indexering bij het van start gaan in Q3 2021. We moeten dus waken voor een vertraging in de besluitvorming.

Voor de tijdelijke huisvesting is in de plannen op dit moment bijna 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Vanuit een aantal partijen werd de zorg geuit dat deze post te laag zou zijn begroot. Ook de VVD heeft hierover vragen gesteld aan de wethouder. 

De VVD is trots op de daadkracht en de durf van dit college om ‘de koe bij de horens te pakken’, we zijn trots op een stad die ambitie uitstraalt, denkt, durft en doet.

Ook spreken we onze waardering uit voor het deelproduct ‘Betrekken van de stad’. Het college komt met een helder communicatieplan naar de inwoners. Niet alleen wil men de informatie laagdrempelig aanbieden en voor iedereen toegankelijk maken, men wil de inwoners ook inspireren en hen echt uitdagen om met ideeën te komen om ze daarna duidelijk laten zien wat er met hun inbreng is gebeurd.

Het ED stelde daarom terecht:
'Helmonders kunnen snel hun zegje doen over het nieuw te bouwen stadhuis. En met die inbreng wordt zeer serieus omgesprongen. Dat beloofde wethouder Harrie van Dijk dinsdagavond aan de gemeenteraad.'

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond