Leerlingen Jan v. Brabant op bezoek bij de fractie.

Op maandag 8 oktober bezochten twee leerlingen van het Jan van Brabant College de Helmondse afdeling van de VVD. Het bezoek stond vooral in het teken van hun profielwerkstuk.

Het profielwerkstuk heeft als titel; "Jong participeren in de (lokale) politiek".

De leerlingen gingen in discussie met de fractieleden en stelden vragen over hoe de VVD kan bijdragen aan de verbetering van de jongerenparticipatie. De hoofdvraag van hun werkstuk was 'wat er zou moeten gebeuren om de aantrekkelijkheid van de politiek onder jongeren te verhogen?'  Jongeren vinden politiek immers vaak saai, vervelend, suf en oninteressant. Politiek ziet er saai uit, politici zijn oud, gesprekken over politiek langdradig en bij politiek op televisie zappen ze weg. Het is vreemd om politiek actief te zijn. Hoe kan men dit beeld doorbreken?

De raadsleden waren erg positief over het onderwerp van het onderzoek. Er werd gesproken over hoe politiek dichter bij de jeugd kon worden gebracht en welke maatregelen men zou kunnen nemen om het interesse voor de plaatselijke politiek te vergroten? Een van de voorstellen die nog verder uitgewerkt zou kunnen worden was het idee om jaarlijks een discussie tussen (lokale) politici en leerlingen te organiseren.

Het is in ieder geval belangrijk dat jongeren zich bewust worden van de invloed die ze kunnen hebben op hun eigen leefomgeving door politiek actief te worden. Het vergroten van interesse voor de politiek is vooral van belang omdat deze groep jongeren over een paar jaar 18 jaar wordt en dus mag gaan stemmen.

Al met al was het een geslaagde avond waarbij zowel de leerlingen als de fractieleden weer veel geleerd hebben.

Noel Silalahi en Dylan van der Laak

De leerlingen hebben een enquête samengesteld. Zou u deze willen invullen? (link naar de enquête).