Het nieuwe zwembad.

Het zomerreces is voorbij en ook politici gaan er weer vol energie tegenaan. Voor de VVD fractie betekent dit dat we weer worden uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten en aan de slag gaan in de opinie- commissie en raadsvergaderingen. Een van de onderwerpen die de gemeentepolitiek de laatste weken heeft beziggehouden was de bouw van een nieuwe zwemvoorziening, het ED kopte daarover terecht dat de ‘Helmondse politiek worstelt met zwembad ...‘

De gemeenteraad was in 2016 uitgegaan van een privaat zwembad met voor een deel een publieke taak. Nu blijkt dat de belangstelling uit de markt voor de realisatie van zo’n private zwemvoorziening zonder vergaande garanties van de gemeente uiterst gering is.

Hoewel de VVD Helmond altijd voorstander is geweest van het in de markt zetten van een private zwemvoorziening voor Helmond willen we als partij ook steun geven aan het huidige coalitieprogramma waar het thema “zwemvoorziening” als kop heeft;  “van onderzoek en praten naar bouwen en zwemmen”. Het zwembad zal samen met de nog te bouwen onderwijs- en sportvoorzieningen op de Braak een onderdeel gaan vormen van het nieuwe sportieve hart van onze stad. De fractie heeft daarom haar steun uitgesproken aan het coalitievoorstel om het oorspronkelijke plan uit 2016 aan te passen en het zwembad in gemeentelijk eigendom te bouwen.

Daarbij hebben we wel de kanttekening gemaakt dat er een goede oplossing moet komen voor OEC. Volgens de plannen zou het zwembad immers op de plek van deze Helmondse korfbalclub worden aangelegd.

In het nieuwe raadsvoorstel werd aangegeven dat de investering voor het zwembad € 13,5 miljoen bedraagt en dat de financiële dekking van de zwemvoorziening met de raad zal worden besproken tijdens de behandeling van de begroting in november 2018. De VVD wil in verband hiermee graag de vinger aan de pols houden.

In diverse gemeentes waar op dit moment sprake is van de aanleg van nieuwe zwembaden lopen de bouwkosten flink uit de hand. Ook worden er in veel gemeentes aanzienlijke exploitatietekorten gemeld. Natuurlijk heeft dit te maken met de economische voorspoed van dit moment en de daardoor sterk opgelopen prijzen voor materialen en arbeid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter ook dat de kosten uit de hand lopen omdat politieke partijen telkens weer nieuwe eisen stellen aan te realiseren zwembaden en men daardoor oorspronkelijke budgetten vaak ver overschrijdt.

Dat onze vrees niet uit de lucht komt vallen bleek toen sommige partijen in de Helmondse raad direct allerlei wensenlijstjes presenteerden. Eén van de baden van het nieuw te bouwen zwembad op sportpark De Braak moest dieper worden gemaakt, er zouden een duikplank en een glijbaan moeten komen en natuurlijk kon een sauna niet ontbreken. Gelukkig kreeg onze fractie direct de steun van de wethouder van Dijk die terecht opmerkte, ‘heeft U een zak met geld’?

Hoewel de VVD niet automatisch tegen alle aanpassingen op de oorspronkelijke plannen is willen we bij de planning van het gemeentelijke zwembad wel zien dat bij alle nieuwe wensen de eventuele financiële risico’s vooraf helder in beeld worden gebracht. Daarnaast hebben wij het college gevraagd om de raad hierover regelmatig te rapporteren.

In de uiteindelijk stemming is het verzoek van het College van B & W om de oorspronkelijke plannen aan te passen met een ruime meerderheid aangenomen. De Helmondse politiek heeft inderdaad geworsteld maar ‘kwam boven’ en kan weer verder met de realisatie van de nieuwe sport- en (be)leefcampus, waar onderwijs, gezondheid en breedtesport (nu dus inclusief zwemmen) gaan samenkomen.

Theo Manders

Raadslid VVD Helmond