De mogelijkheden van de 'aso-wet'

Mede dankzij de VVD is de Wet aanpak woonoverlast, zoals de wet officieel heet in 2017 goedgekeurd.Deze wet zorgt ervoor dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om ernstige woonoverlast effectief tegen te gaan. De wet wordt daarom in de volksmond ook wel de “aso-wet” genoemd.

Eén op de drie Nederlanders gaat gebukt onder woonoverlast. Dat kent vele vormen. Een hond die dag en nacht blaft, ernstige vervuiling in en rondom de woning, buren die laat in de nacht luidruchtige gasten over de vloer hebben. Op initiatief van de VVD is er sinds vorig jaar de 'aso-wet' (wet aanpak woonoverlast), die maakt dat we mensen kunnen aanpakken die langdurig voor overlast zorgen.

De burgemeester kan met deze nieuwe wet in de hand asociale buren een officiële waarschuwing geven en gedragsverandering afdwingen. Werkt dit niet, dan riskeren de overlastgevers een boete of zelfs uithuisplaatsing.

Niet in alle gemeenten wordt de 'aso-wet' ook daadwerkelijk gebruikt. De gemeente heeft deze mogelijkheid in de verordening wel opgenomen. Regelmatig worden buren van overlastgevers door de gemeente en de politie van het kastje naar de muur gestuurd. Een enkele keer worden overlastgevers uit hun huis gezet Door de aso-wet actief uit te voeren kan veel overlast worden voorkomen.

Zet cookies aan om de video te tonen.