Hart voor openbaar onderwijs.

Op 26 januari jongstleden werden de diverse fracties van de Helmondse gemeenteraad uitgenodigd door Lambert van Geneugten (voorzitter college van bestuur). Onderwerp van deze voorlichtingsavond was het openbaar onderwijs en het Jan van Brabant in het bijzonder.

© Erfgoedgeowiki

 

De fractie van de VVD Helmond was met 5 personen sterk vertegenwoordigd. Logisch want ook het openbaar onderwijs is een item dat de liberalen nauw aan het hart ligt, openbaar onderwijs is er immers voor alle Nederlanders ongeacht godsdienstige overtuiging.

Het onderwijs moet goed blijven aansluiten op de veranderende eisen die aan onze maatschappij worden gesteld. Juist vanwege dit laatste item was deze bijeenkomst hard nodig. Het Jan van Brabant wordt in tegenstelling tot het bijzonder middelbaar onderwijs in Helmond bekostigd door de gemeente. Bij nieuwe investeringen is de school dus ook afhankelijk van diezelfde gemeente. In Helmond ziet de school zich op dit moment geconfronteerd met een OMO Scholengroep die qua investeringen sterk aan de weg timmert. In het belang van het openbaar onderwijs zal hier dan ook een inhaalslag moeten gaan plaatsvinden.

Of de huidige locatie geschikt is om de school toekomstbestendig te maken is nog maar de vraag en zal uit onderzoek moeten blijken. Feit is wel dat leerlingen bij het vak lichamelijk opvoeding voor een groot deel aangewezen zijn op de sporthal van Fitland op Suytkade en de sportvelden op de Braak. Deze situatie zorgt op dit moment al voor verkeersonveilige situaties en kan van doorslaggevende betekenis zijn voor ouders bij de keuze van een school. De school zal daarom op korte termijn met een plan voor de toekomst komen.

Daarna is de gemeente aan de beurt om met de middelen die zij hiervoor jarenlang van het rijk heeft gekregen stappen te gaan zetten. De VVD zal zich als liberale partij in ieder geval hard gaan maken voor een sterk en toekomstbestendig openbaar onderwijs. Het kan immers niet zo zijn dat 100 jaar na het einde van de ┬┤schoolstrijd┬┤ het openbaar onderwijs alsnog aan het kortste einde trekt.

Theo Manders
Raadslid
VVD Helmond