Schriftelijke vragen betreft agressie tegen Politie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Helmond, Onze fractie heeft kennis genomen van het incident zondagavond in de Willem Prinzenstraat. Politieagenten zijn met een ongekende agressie bejegend. Voor het oog van heel Nederland is het gezagsondermijnende gedrag ten aanzien van de politie middels beeldmateriaal te zien. Ondanks al het beleid en middelen om dit hardnekkige probleem het hoofd te bieden, steekt het hier toch weer de kop op. Graag zouden wij hier een aantal vragen willen stellen omdat wij meer duidelijkheid willen hebben over een eventueel causaal verband tussen het gedrag van deze specifieke jongeren enerzijds, het tijdstip waarop dit gebeurt en de hardnekkige drugsproblematiek anderzijds.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1.      Helmond kent problemen rond de  illegale drugshandel. Is het incident hieraan gerelateerd?

2.      Zijn de jongeren op scooters die voor overlast zorgen hier een exponent van?

3.      Klopt het dat ondanks de berichtgeving over de daling van de criminaliteitcijfers dat drugshandel, inbraken, intimidaties en dreigingen aan de orde van de dag zijn?

4.      Gezien de onrust die we in het verleden in de zomerperiode met jongeren van allochtone afkomst hebben gehad, vragen wij u of hier wellicht sprake kan zijn van een causaal verband tussen de geweldsdelicten van deze groep en de ramadan.

5.      Op welke termijn kunnen wij de uitkomsten verwachten van het rechercheonderzoek dat u ingesteld heeft?

 

Namens de VVD fractie,